Et klimabevidst Naviair

Et klimabevidst Naviair


 

Naviairs klimaaftryk beregnes i overensstemmelse med den internationale standard Greenhouse
Gas Protocol Initiative (GHG-protokollen).  

Naviair rapporterer på sin CO2-udledning i GHG-protokol­lens scope 1, 2 og 3 og anvender CO2-regnskabet til at identificere, prioritere og registrere CO2-reduktioner for at nå målet om at være en CO2-neutral virksomhed i 2030.


Naviairs klimaaftryk stammer fra drift og etablering af bygningsfaciliteter, fra radarer, luftfartssystemer og anlæg, der kræver energi til både drift og køling året rundt og fra forbruget af forbruget af energi, indkøb og vedligehold samt bortskaffelse af affald og udtjente produkter.


Læs fx nyhederne 
Naviair reducerer CO2-udledning med 70 procent frem mod 2030 (28.11.2022)
19 nye ladestandere i Jylland (20.12.2022) 

Verdensmaal7

 I Naviairs bæredygtighedsrapport kan du læse mere om de aktiviteter, der indledningsvist skal reducere Naviairs CO2-udledning med 70 % frem mod 2030.


Du kan også læse mere om, hvordan Naviair arbejder med at elektrificere bilparken, energioptimere, producere vedvarende energi, købe miljørigtigt og mindske forbruget i Naviairs bæredygtighedsrapport.


Læs "Bæredygtighedsrapport 2022"


Fig: GHG-protokollens scope 1, 2 og 3.

Læs mere om metode og kilder for klimaregnskabet sidst i Bæredygtighedsrapport 2022.

Verdensmaal12
Co2regnskab2022Verdensmaal13