Optagelseskrav

Som flyveleder i Naviair bliver du en del af det hold, der styrer flytrafikken i det danske luftrum. 


I Naviair er vi drevet af en stor kærlighed til branchen, og glæder os over at være en del af den daglige puls i lufttrafikken. Kernen i vores opgave er at få flyene sikkert ud og hjem.  Derfor kræver vi også meget af vores flyvelederaspiranter - også under uddannelsen. 


Det er et specielt job med et vigtigt ansvar, derfor leder vi efter særlige personlige kompetencer når vi rekrutterer. 

Det kan fx være overblik, forudseenhed, samarbejde, multitasking, handlekraft og stresstolerance. 


Det betyder ikke noget hvor du kommer fra, hvad du før har lavet eller hvilken uddannelse du i forvejen har - vi er nemlig mest interesseret i dine personlige kompetencer og så kan vi lære dig resten.


Har du de særlige evner, bliver udvalgt og består hele uddannelsen, bliver du til gengæld tilbudt et spændende og ansvarsfuldt job som flyveleder. 


Nedenfor kan du se de generelle optagelseskrav og læse om vores optagelsesproces der er inddelt i  fem faser.


GenOptagelseskrav


Bemærk - alle krav her på siden skal opfyldes, inden du sender en ansøgning. Vi dispenserer ikke for nogle af disse krav. 


For at du kan blive inviteret til adgangsprøverne skal du:

 Have bestået STX, HF, HHX, EUX, IB eller HTX 

 Have et godt helbred *)

▲ Have normal hørelse

▲ Ikke bruge briller/linser med en styrke som overskrider +5/-6

Ikke være farveblind

 Hvis du udover en ungdomsuddannelse har en bachelor eller en kandidatuddannelse, skal du sende eksamensbeviset fra både ungdomsuddannelsen samt eksamensbeviset på din bachelor/kandidat sammen med ansøgningsskemaet.


Hvis du opfylder de generelle uddannelseskrav, vil du blive inviteret til vores optagelsesprøver.


Helbred *)

Er du i tvivl om kravene til dit helbred eller har du spørgsmål til helbredsgodkendelsen, skal du kontakte en flyvelæge.

Du kan finde en oversigt på Trafikstyrelsens hjemmeside

> Trafikstyrelsen > Luftfart > Uddannelse og certificering på luftfartsområdet > Flyvelæger (> Medical Certificate Class 3)

Du kan også finde de helt specifikke "Krav til flyvelederes helbredsgodkendelser" - det sker via dette link (og du skal hoppe hen til side 112+).


Internationalt grundlag

Har du ikke bestået en af de ovennævnte danske ungdomsuddannelser, skal du som minimum kunne dokumentere de samme karakterer i engelsk og matematik fra en tilsvarende udenlandsk uddannelse.

Derudover skal du beherske mundtlig og skriftlig dansk, dette skal bevises ved at have bestået ”Studieprøven i Dansk” med karakteren 02 eller højere.


Optagelsesprøver


Der afholdes kun optagelsesprøver i forbindelse med rekruttering til nyt uddannelseshold. Der kan derfor gå noget tid fra du sender ansøgningen til du eventuelt inviteres til optagelsesprøve, hvis der aktuelt ikke er beskrevet en ansøgningsfrist til næste uddannelsesstart. 


Blandt de udvalgte 

Opfylder du de generelle uddannelseskrav vil du blive inviteret til pre-screening (fase 1). Udvælgelsen og prøverne er inddelt i fem faser. Fase 1
En pre-screening, der består af tre korte computerbaserede tests.


 Fase 2
Anden fase er baseret på den europæiske testmodel FEAST (First European Air Traffic Controller Selection Test).  FEAST er en computerbaseret test med forskellige logiske og flyvelederrelaterede opgaver. Testen er på tid, så din handlekraft bliver også sat på prøve. Klarer du FEAST med et tilfredsstillende resultat, bliver du inviteret til næste step. 


 Fase 3
Tredje fase omfatter FEAST DART og FEAST MULTIPASS. Det er to pc-baserede, praktiske og jobrelaterede flyveledertests. Består du fase 3 og er blandt de bedste målt på testresultater, bliver du måske udvalgt til fase 4, som er et Assessment Center. 


▲ Fase 4
Et Assessment Center er en metode, der bruges til at evaluere og vurdere en persons færdigheder, adfærd og potentiale i en arbejdssammenhæng. Det indebærer typisk en række forskellige aktiviteter og øvelser, hvor kandidater observeres og bedømmes af trænede bedømmere eller assessorer.
Er du en af dem som bliver optaget på flyvelederuddannelsen efter et gennemført Assessment Center, så mangler du blot den femte og sidste fase.


 Fase 5
Den femte fase er to-delt, du skal bestå et helbredscheck på Flyvemedicinsk Klinik og kunne PET-sikkerhedsgodkendes. Her er der ikke meget, du kan gøre, det er enten bestået eller ikke bestået. Hvad er? 


FEAST testen

Prøven er på engelsk, varer ca. 2,5 timer og foregår foran en computer. Prøven tester dine evner til at tænke logisk og hurtigt under tidspres. Du kan ikke dumpe på en enkelt opgave, men bliver bedømt på det samlede resultat. Testen gennemføres af Entry Point North her i København. 

> Læs meget mere om FEAST prøven (Eurocontrol) 


FEAST DART & MULTI-PASS

Gennemføres på Entry Point North i Sverige. Testen varer ca. 4:30 time og er PC-baseret praktiske flyveledertest. Prøven giver os mulighed for at vurdere dine evner som flyveleder i både teori og praksis. Prøven har fokus på: Overblik, forudseenhed, "multitasking", handlekraft og stresstolerance. Den kræver ingen forudgående kendskaber til flyveledelse men tester dine evner på forskellige måder. 


Du har nu åbnet for muligheden for at forberede dig på FEAST-testen.
EUROCONTROL som ejer testene har udviklet en træningsplatform, som interesserede eller ansøgere til flyvelederuddannelsen gratis kan benytte.

Du skal oprette en brugerkonto for at kunne tilgå platformen. Sørg for at læse EUROCONTROLs vejledning samt FAQ'en grundigt inden du går i gang.
> Test af FEAST
> INFO OM FEAST