APRON optagelseskrav

Som APRON-flyveleder i Naviair bliver du en del af det hold, der styrer køretøjer og fly sikkert til og fra gate i Københavns lufthavn. 


I Naviair er vi drevet af en stor kærlighed til branchen, og glæder os over at være en del af den daglige puls i lufttrafikken. Kernen i vores opgave er at få flyene sikkert ud og hjem.  Derfor kræver vi også meget af vores APRON-elever  - også under uddannelsen. 


Det er et specielt job med et vigtigt ansvar, derfor leder vi efter særlige personlige kompetencer når vi rekrutterer. 

Det kan fx være overblik, forudseenhed, samarbejde, multitasking, handlekraft og stresstolerance. 


Det betyder ikke noget hvor du kommer fra, hvad du før har lavet - vi er nemlig mest interesseret i dine personlige kompetencer og så kan vi lære dig resten.


Har du de særlige evner, bliver udvalgt og består hele uddannelsen, er du garanteret et spændende og ansvarsfuldt job som APRON-flyveleder. 


Nedenfor kan du se de generelle optagelseskrav og læse om vores rekrutteringsforløb der er inddelt i fire faser.


GenOptagelseskrav


Bemærk - alle krav her på siden skal opfyldes, inden du sender en ansøgning. Vi dispenserer ikke for nogle af disse krav. 


For at du kan blive inviteret til optagelsesprøverne skal du:

 Have bestået STX, HF, HHX, EUX, IB eller HTX 

 Have et godt helbred *)

▲ Have normal hørelse

▲ Ikke bruge briller/linser med en styrke som overskrider +5/-6

Ikke være farveblind

 Hvis du udover en ungdomsuddannelse også har en anden type af luftfartsuddannelse skal du sende eksamensbeviset fra både ungdomsuddannelsen samt dokumentation/beviser på din luftfartsuddannelse sammen med ansøgningen


Hvis du opfylder de generelle uddannelseskrav, vil du blive inviteret til vores optagelsesprøver.


Helbred *)

Er du i tvivl om kravene til dit helbred eller har du spørgsmål til helbredsgodkendelsen, skal du kontakte en flyvelæge.

Du kan finde en oversigt på Trafikstyrelsens hjemmeside

> Trafikstyrelsen > Luftfart > Uddannelse og certificering på luftfartsområdet > Flyvelæger (> Medical Certificate Class 3)


Internationalt grundlag

Har du ikke bestået en af de ovennævnte danske ungdomsuddannelser, skal du som minimum kunne dokumentere de samme karakterer i engelsk og matematik fra en tilsvarende udenlandsk uddannelse.

Derudover skal du beherske mundtlig og skriftlig dansk, dette skal bevises ved at have bestået ”Studieprøven i Dansk” med karakteren 02 eller højere.Optagelsesprøver


Der afholdes kun optagelsesprøver i forbindelse med rekruttering til nyt uddannelseshold. 

Blandt de udvalgte 

Opfylder du de generelle uddannelseskrav vil du blive inviteret til pre-screening (fase 1). Udvælgelsen og prøverne er inddelt i fire faser.


 Fase 1
En pre-screening, der består af tre korte computerbaserede tests.


 Fase 2
Anden fase er baseret på den europæiske testmodel Thomas GIA (General Intelligence Assessment).  GIA er en computerbaseret test med forskellige logiske opgaver og vurdering af personers indlærings- og udviklingspotentiale. Viser din GIA test et tilfredsstillende resultat, bliver du inviteret til næste step. 


 Fase 3

Her skal du til et personligt interview. De bedst egnede bliver udvalgt efter interview-runden. Bliver du en af dem, er du kommet succesfuldt igennem alle tre faser, og du mangler dermed blot den fjerde og sidste fase.


 Fase 4
Den fjerde fase er to-delt, du skal bestå et helbredscheck på Flyvemedicinsk Klinik, kunne PET-sikkerhedsgodkendes og der vil blive lavet en baggrundskontrol, for at kunne opnå og opretholde adgangsrettigheder i Københavns lufthavn. Her er der ikke meget, du kan gøre, det er enten bestået eller ikke bestået. Er du blevet godkendt, vil du blive tilbudt at starte på uddannelsen til APRON-flyveleder. 


Hvad er? 


Thomas - GIA testen

Prøven er på engelsk og foregår foran en computer.  Thomas GIA er en hastighedstest, der måler din evne til hurtigt at lære, forstå og anvende information. Testen har 5 sektioner, der hver tager 2-3 minutter og tester 5 nøgleområder: Ræsonnement, Opfattelseshastighed, Talhastighed & nøjagtighed, sproglig forståelse og visualisering med hver et antal meget karakteristiske spørgsmål.

Prøven tester en persons mentale kapacitet, giver en indikator for den generelle intelligens, med fokus på personens træningsevne, mental proceshastighed, koncentrationsevne og potentiale for udvikling. Testen gennemføres af Entry Point North. 


Interviewet

Er et personligt interview mellem dig og tre/fire interviewere. Målet med interviewet er at finde ud af, om du er parat til uddannelsen og om du kan blive en god APRON-flyveleder. Men det er lige så vigtigt, om du kan blive en god kammerat og kollega. Interviews afholdes i København. Når alle interviews er gennemført, vil de bedst egnede blive udvalgt.


Ansøgning

Rekruttering til uddannelsesstart i 2024 og 2025 er nu lukket. 

Næste uddannelsesstart er endnu ikke planlagt.  Hold øje med vores informationer her eller via Naviairs sociale medier.  


Opdateret 2. november 2023