Flyveledelse

En flyveleder skal have styr på alt mellem himmel og jord – bogstavelig talt. Fra flyet letter ud af en lufthavn og til det er sikkert nede på jorden igen. Derfor har Naviair en stor rolle i luftfartens værdikæde, da det er os, der holder styr på al trafik i det danske luftrum.

Naviairs kontrolcentral, der er bemandet med flyveledere 24 timer i døgnet, 365 dage om året, er på mange måder hjertet i lufttrafiktjenesten, da al trafik overvåges herfra. For at sige lidt om størrelsesforholdet, så håndterer Naviair normalt mere end 700.000 enroute-flyvninger om året i dansk luftrum.

Der sidder også flyveledere i kontroltårnene på lufthavnene i Billund, Aalborg, Aarhus, Roskilde, Bornholm og København, hvor Naviair har tårn, ind- og udflyvningskontrol. Her holder de øje med alle fly og køretøjer på, og i nærheden af, banerne. De kontrollerer også de fly, der befinder sig i luftrummet i nærheden af lufthavnen. Flyvelederne har her til opgave at køre fly til og fra gate, samt at starte og lande flyene. Det er altså også dem, der står bag de kendte sætninger "Cleared to land" og "Cleared for take-off".

Trafikstyrelsen har udpeget Naviair til – med eneret – at levere områdekontrol i dansk luftrum samt tårn- og indflyvningskontroltjeneste mv. til Københavns Lufthavne, Kastrup og Roskilde. Den såkaldte designering gælder frem til oktober 2030.


Baggrundsinformation

I venstremenuen finder du oplysninger om det danske luftrum, de forskellige former for flyveledelse samt vores tårne og kontrolcentral i Kastrup.


Savner du information om et bestemt område, så kontakt os via presse@naviair.dk  


Søger du information om flyvelederuddannelsen eller andre uddannelser, som Naviair tilbyder, kan du læse mere under JOB..