Whistleblower

Whistleblowerordning i Naviair

Naviair har pr. 30. oktober 2020 sat en whistleblowerordning i drift.

Via et link på både Naviairs intranet og hjemmeside kan medarbejdere, kunder og leverandører nu indberette viden eller mistanke om forhold, som er i strid med lovgivningen eller Naviairs interne regler.

For nærmere information, følg linket til Goth Etichs hjemmeside.

 > Gå til whistleblowerordningenStatistik vedrørende whistleblowerordningen i Naviair 2023

Det fremgår af whistleblowerlovens § 27, at Naviair mindst en gang om året skal offentliggøre oplysninger om sin virksomhed efter whistleblowerloven.

Indberetninger for perioden 1. januar 2023 - 31. december 2023:

Modtagne indberetninger: 6

Indberetninger, der er realitetsbehandlet: 5

Afviste indberetninger: 1

Antal indberetninger, der har givet anledning til politianmeldelse: 0

Overordnede temaer: Samarbejdsvanskeligheder, inhabilitet, overholdelse af gældende regler inden for arbejdsmiljøretten, herunder psykisk arbejdsmiljø, arbejds- og hviletidsregler, samt overholdelse af miljøregler (CO2-emissioner).