Whistleblower

Whistleblowerordning i Naviair

Naviair har pr. 30. oktober 2020 sat en whistleblowerordning i drift.

Via et link på både Naviairs intranet og hjemmeside kan medarbejdere, kunder og leverandører nu indberette viden eller mistanke om forhold, som er i strid med lovgivningen eller Naviairs interne regler.

For nærmere information, følg linket til Goth Etichs hjemmeside.

 > Gå til whistleblowerordningenStatistik vedrørende whistleblowerordningen i Naviair 2022

Det fremgår af whistleblowerlovens § 27, at Naviair mindst én gang om året skal offentliggøre oplysninger om sin virksomhed efter whistleblowerloven.

Oplysningerne for perioden 17. december 2021 - 31. december 2022 fremgår af oversigten nedenfor.


Modtagne indberetninger: 6

Indberetninger der er realitetsbehandlet: 3

Afviste indberetninger: 3

Antal indberetninger, der har givet anledning til politianmeldelse: 0

Overordnede temaer: Temaet for indberetningerne er overholdelse af gældende regler inden for arbejdsmiljøretten, herunder arbejds- og hviletidsregler. De tre indberetninger (som blev modtaget ultimo november 2022) var ved udgangen af 2022 fortsat under udredelse, og udfaldet af indberetningerne er uafklaret