På baggrund af en særbevilling på finansloven på 25 mio. kr., gennemførte Naviair i perioden 2019-2022 en række udviklingsaktiviteter på droneområdet. Bevillingen var en del af luftfartspakken fra 2020 og havde bl.a. til formål at styrke infrastrukturen for droner. 


Naviair udviklede bl.a. platformen droneluftrum.dk og en række andre netværks- og infrastrukturaktiviteter på droneområdet. I forbindelse med bevillingens udløb, blev det aftalt med Trafikstyrelsen at gøre softwareudviklingen tilgængelig for offentligheden. Hermed har andre aktører mulighed for at anvende og videreudvikle applikationerne. 


En del af applikationerne er derfor gjort tilgængelige som Open Source-software på Github: https://github.com/Naviair.


Der er pt. frigivet frontend-applikationen til droneluftrum både til mobil og web. Denne vil senere blive suppleret af enkelte backend-service (API’er). Den nuværende frontend-applikation kan simpelt kodes om til at integeres mod Trafikstyrelsens API’er, se mere her: https://www.droneregler.dk/dronezoner/data-til-download

Frontend-applikationen er skrevet i React med Typescript.


Af hensyn til cybersikkerhed, og beskyttelse af Naviairs Air Traffic Management system, vil enkelte komponenter ikke være tilgængeligt som Open Source.