APRON-flyveleder

Kunne du tænke dig ”et kontor” i 70 meters højde og være med til at sikre at flyene kommer sikkert til og fra gate? 
- Så læs her om uddannelsen til APRON flyveleder i Naviairs kontroltårn


Hvad indebærer arbejdet som APRON flyveleder? 

Først må vi lige forklare hvad APRON betyder.  Det er nemlig den engelske betegnelse for et forpladsområde i en lufthavn og da vores arbejdssprog er engelsk, så har jobfunktionen dette engelske navn. Så ved de fleste i luftfarten hvilket særlige område i lufthavnen vi taler om. 


Som uddannet APRON-flyveleder vil du sidde i Naviairs kontroltårn i Københavns Lufthavn og koordinere flyenes kørsel til og fra gate, flybugseringer og køretøjer på lufthavnens forpladsområde.  APRON-flyvelederne har en særlig uddannelse til at varetage netop denne forpladstjeneste.


Naviair har kun APRON-flyveledere og den særlige forpladstjeneste i Københavns Lufthavn. 


I en til tider travl atmosfære vil du i tæt samarbejde med tårnflyvelederne og lufthavnens eget personale, sikre adskillelse mellem flyene når de bevæger sig rundt på lufthavnsområdet. Du vil skulle koordinere og tilkalde marshalls og de-icing personale efter behov samt betjene forskellige systemer fx tårnets flykontrolsystem og lufthavnens groundradar.  Dit arbejde vil foregå i et dynamisk miljø, hvor du vil have tæt kontakt med både piloter og personale i Københavns Lufthavn. Du vil blive en integreret del af et kompetent og et professionelt team i kontroltårnet, hvis højeste prioritet er sikkerheden og en smidig afvikling af flytrafikken i lufthavnen. Det er en  specialiseret uddannelse og et helt specielt job i Naviairs kontroltårn. 


Flyveledelse handler om samarbejde

Vi har ansvar for styring af lufttrafikken i dansk luftrum. Fra himlen over Svaneke i øst til et sted langt ude i Nordsøen mod vest. Det danske luftrum går fra et stykke ude i Vesterhavet til øst for Sjælland og fra den tyske grænse og et godt stykke op imod Norge - og kaldes i daglig tale København FIR (Flight Information Region).
Læs mere her: Naviair - København FIR

Inden for dette FIR er der forskellige typer luftrum, og derfor er der forskellige typer flyveledelse afhængigt af hvilken type luftrum et fly befinder sig i.


Naviair rekrutterer og uddanner selv vores operative medarbejdere til de forskellige typer af flyveledelse og informationstjenester. 

Du kan læse mere om de forskellige typer tjenester og flyveledelse her:  Naviair - Flyveledelse

Vi er hver især blandt de bedste på vores felt, og du bliver som APRON-flyveleder en del af et stort hold, der arbejder tæt sammen som et team. 


Om uddannelsen, optagelseskrav og ansøgning

På de næste  sider finder du mere information om uddannelsen og optagelseskravene. 
 Uddannelsen

▲ Optagelseskrav

 FAQ


Har du et spørgsmål, som du ikke finder svar på her på siderne, kan du skrive til os på rekrutteringen@naviair.dk.


Næste uddannelseshold

Rekruttering til uddannelsesstart i 2024 og 2025 nu lukket. 

Næste uddannelsesstart er endnu ikke planlagt.  Hold øje med vores informationer her eller via Naviairs sociale medier.  


Husk også at følge os på FacebookTwitterLinkedIn eller Instagram.


Version  2.november 2023.