Om Naviair

Naviair leverer sikker og effektiv trafikstyring til luftfarten. Helt konkret betyder det, at det er Naviair, der sørger for, at lede fly sikkert gennem dansk luftrum.

Naviair er en selvstændig offentlig virksomhed (SOV) ejet af den danske stat ved Transportministeriet.

Vi er ca. 600 medarbejdere fordelt i Danmark, Grønland og på Færøerne.

Naviairs mission
Vi fremmer tilgængelighed og mobilitet i luftrummet for at understøtte vækst og sikkerhed i Danmark

Naviairs vision
Vi udfordrer hinanden for at ramme den rette balance mellem kapacitet, service og omkostninger til fordel for tilgængeligheden i Danmark

Vi udvikler infrastrukturen, så luftfarten kan favne bredere og dermed bidrage til øget mobilitet i Danmark


Her finder du os:
Naviair
Naviair Allé 1
DK-2770 Kastrup

T +45 3247 8000
F +45 3247 8800

E-post: naviair@naviair.dk  

>> Kørselsvejledning

CVR-nr.: 26059763
Hjemsted: Kastrup

koncernstruktur