Om Naviair

Naviair er et statsligt infrastrukturselskab med status som selvstændig offentlig virksomhed ejet af den danske stat ved Transportministeriet.

Naviair er designeret af Trafikstyrelsen til at levere luftfartstjenester til luftfarten.

Naviair blev i 2001 udskilt fra Statens Luftfartsvæsen (SLV) og etableret som selvstændig statsvirksomhed med virkning fra 1. januar 2001. Den 27. oktober 2010 blev Naviair omdannet til en selvstændig offentlig virksomhed.
 

Naviairs mission
Vi fremmer tilgængelighed og mobilitet i luftrummet for at understøtte vækst og sikkerhed i Danmark

Naviairs vision
Vi udfordrer hinanden for at ramme den rette balance mellem kapacitet, service og omkostninger til fordel for tilgængeligheden i Danmark

Vi udvikler infrastrukturen, så luftfarten kan favne bredere og dermed bidrage til øget mobilitet i Danmark


Her finder du os:
Naviair
Naviair Allé 1
DK-2770 Kastrup

T +45 3247 8000
F +45 3247 8800

E-post: naviair@naviair.dk  

>> Kørselsvejledning

CVR-nr.: 26059763
Hjemsted: Kastrup

koncernstruktur