KerneaktiviteterFlyveledelse i det danske luftrum
• Fra kontrolcentralen i København leverer vi områdekontroltjeneste (En route) og indflyvningskontroltjeneste til Københavns Lufthavn.
• Fra kontroltårnet i København leverer vi tårnkontroltjeneste.
• Fra kontroltårnene i Roskilde, Billund, Aarhus, Aalborg og på Bornholm leverer vi lokal tårn- og indflyvningskontroltjeneste.

AIS (Aeronautical Information Service)
• Vi leverer aeronautiske publikationer, AIP’er, i Danmark og Grønland og på Færøerne.

Dronerne kommer
• Naviairs designering til lufttrafikstyring i dansk luftrum omfatter også droner.
• Vores droneafdeling opbygger i de kommende år en trafikstyringsplatform for droner, som både skal sikre, at droner kan flyve uden for operatørernes synsfelt og integreret med den øvrige flytrafik.

Flyveinformationstjeneste i Danmark og Nordatlanten
• Fra kontrolcentralen i København leverer vi flyveinforma- tionstjeneste og briefingtjeneste.
• Fra kontrolcentralen i Nuuk leverer vi flyveinformations- tjeneste og briefingtjeneste.
• Fra tårnet på Vágar på Færøerne leverer vi flyvepladsflyveinformationstjeneste.

Teknisk drift og vedligehold
• Vi står for teknisk drift og vedligehold af egne navigationsanlæg, kommunikationsanlæg, overvågningssystemer og øvrigt teknisk udstyr til lufttrafikstyring i Danmark, Grønland og på Færøerne.
• Fra vores tekniske baser i København, Billund og Aalborg sælger vi teknisk drift og vedligehold til luftfartskunder.