APRON uddannelse

Uddannelsen til APRON-flyveleder tager ca. 20 mdr. at gennemføre og er inddelt i to dele; Grunduddannelsen og Praktisk uddannelse.


apron_timeline


Grunduddannelsen

Det starter med grunduddannelsen, som varer cirka 6 måneder. Dette foregår hos Entry Point North i Hyllie, Sverige (Naviair stiller bil til fælleskørsel til rådighed).


Entry point North er et internationalt ATS Academy, der uddanner aspiranter og efteruddanner operative flyveledere og luftfartsteknikere fra hele verden. Skolen holder til i nybyggede lokaler centralt i Hyllie, med moderne faciliteter. Stemningen på skolen er præget af skolens internationale afsæt og gode sociale rammer for alle de studerende.
Du kan læse mere om Entry Point North (EPN) på deres hjemme side HER.


Grunduddannelsen er et basisforløb på 6 måneder hvor du vil blive introduceret til luftfarts teori og blive oplært i basisfærdighederne som er nødvendige for at kunne arbejde som APRON flyveleder. Uddannelsen er en blanding af teoriundervisning og praktiske øvelser fx i luftfarts fraseologi (standard for luftfartskommunikation). 

Der undervises i fag som radiokommunikation, luftrum, love og bestemmelser med mere. 
Undervejs i hele forløbet, bliver du vurderet om du er egnet til fortsat uddannelse. Du bliver primært undervist af flyveledere og andre med særlige kompetencer indenfor de fag du gennemgår. 


Når du har gennemført og bestået grunduddannelsen er du klar til at starte på den praktiske uddannelse i Naviair. 

Praktisk uddannelse

Den praktiske del af uddannelsen (APRON-træning) varer i alt 13 måneder. Uddannelsen består først af en blanding af teori og øvelser på simulatorer, specifikt for APRON tjenesten i Københavns lufthavn. Den praktiske uddannelse foregår derefter som et praktikforløb i APRON-tjenesten, hvor du indgår på et vagthold som elev og sidder med en erfaren APRON-flyveleder som instruktør. Består du den praktiske del af uddannelsen, er du garanteret et job som APRON-flyveleder i Naviair. 


Note: Kun i ganske få tilfælde er det muligt som APRON-flyveleder at blive omskolet og søge optagelse til flyvelederuddannelsen (se Flyvelederaspirant) idet flyvelederuddannelsen er et andet og længere uddannelsesforløb og hvor den praktiske del skal bestås for at få et certifikat som flyveleder, som er internationalt reguleret og myndighedsbestemt. 

De faktiske uddannelsesforhold

Uddannelsen til APRON-flyveleder betales af Naviair, og er derfor gratis for dig.

- Naviair betaler og sørger for fælles transport fra Kastrup til Hyllie i Sverige. 

- Under hele uddannelsen, som varer omkring 19-20 måneder får du en løn på ca. 21.000 kr. pr. måned + pension

- Som færdiguddannet APRON-flyveleder ligger startlønnen på ca. 38.000 kr. - stigende til ca. 50.000 kr. Beløbene her er angivet uden pension.