Uddannelsen

Flyvelederuddannelsen tager ca. 3 år at gennemføre og er inddelt i to dele; Grunduddannelsen og Praktisk uddannelse.


FLL-udd-step-small


Grunduddannelsen

Det starter med grunduddannelsen, som varer cirka 1,5 år. Dette foregår hos Entry Point North i Hyllie, Sverige (Naviair stiller bil til fælleskørsel til rådighed).


Entry point North er et internationalt ATS Academy, der uddanner aspiranter og efteruddanner operative flyveledere og luftfartsteknikere fra hele verden. Skolen holder til i nybyggede lokaler centralt i Hyllie, med moderne faciliteter. Stemningen på skolen er præget af skolens internationale afsæt og gode sociale rammer for alle de studerende. Du kan læse mere om Entry Point North (EPN) på deres hjemme side HER.


På første del af grunduddannelsen er indholdet og perioden ens for alle typer flyvelederuddannelser. Derefter bliver uddannelsen mere specialiseret, alt efter hvilken enhed du senere skal blive en del af, fx flyveleder i et af vores kontroltårne eller i områdekontrollen. Uddannelsen er en blanding af teoriundervisning og praktiske øvelser i simulatorer. 

Der undervises i fag som radiokommunikation, meteorologi, psykologi, navigation, luftrum, love og bestemmelser med mere. 
Undervejs i hele forløbet, bliver du vurderet om du er egnet til fortsat uddannelse. Du bliver primært undervist af flyveledere og andre med særlige kompetencer indenfor de fag du gennemgår. 


Når du har gennemført og bestået grunduddannelsen får du udstedt et elevcertifikat, og du er klar til at starte på den praktiske uddannelse i den enhed du er udpeget til at være elev hos.


Praktisk uddannelse

Den praktiske del af uddannelsen (Unit training) varer også cirka 1,5 år. Uddannelsen består først af en blanding af teori og øvelser på simulatorer, specifikt for den enhed du er elev hos. Den praktiske uddannelse foregår derefter som i praktik ved den konkrete enhed. Det kan enten være i København, Roskilde, Billund, Aalborg, Århus eller Bornholm.  Består du den praktiske del af uddannelsen, bliver du certificeret som flyveleder og ansættes som operativ flyveleder i den enhed du har været i  praktik.  


De faktiske uddannelsesforhold

Uddannelsen til flyveleder betales af Naviair, og er derfor gratis for dig.

- Som flyvelederaspirant er du SU berettiget så længe du går på grunduddannelsen  (Entry Point North i Sverige).

- Naviair betaler og sørger for fælles transport fra Kastrup til Hyllie i Sverige. 

- Gennemfører du grunduddannelsen, som varer cirka 1,5 år, ansættes du i Naviair og skal i gang med den praktiske del af uddannelsen. 


Herefter får du løn under resten af uddannelsen.

- Under hele den praktiske del af uddannelsen, som varer omkring cirka 1,5 år, får du en løn på ca. 21.000 kr. pr. måned + pension

- Som færdiguddannet flyveleder ligger lønnen mellem ca. 50.000 - 90.000 kr. pr. måned afhængigt af dit arbejdssted og din anciennitet. Beløbene her er angivet uden pension.


Vi har i tiden haft cirka 300 ansøgere om året, dog i 2023  modtog vi over 700 ansøgninger. Alt efter Naviairs behov varierer antallet af uddannelseshold hvert år.