CANSO & DI

CANSO
Naviair er medlem af CANSO, den civile lufttrafikstyringsorganisation. CANSO repræsenterer sine medlemmers synspunkter over for luftfartens øvrige interessenter. CANSO har 89 medlemmer og 79 associerede medlemmer fordelt over hele verden. 32 af de europæiske lufttrafikstyringsselskaber er medlemmer af CANSO. Naviair har sæde i CANSO’s øverste organ, Executive Committee.

Dansk Industri
Gennem et associeret medlemskab af Dansk Industri er Naviair medlem af brancheforeningen Dansk Luftfart. Foreningen arbejder for at sikre det danske luftfartserhverv en central rolle i den fremtidige vækst og udvikling.