Dato
28.11.2022
Naviair reducerer CO2-udledning med 70 procent frem mod 2030

Solceller, varmepumper og energioptimering er nogle af de initiativer, der skal være med til at sænke Naviairs udledning af CO2 frem mod 2030. Tidligere i 2022 vedtog Naviair en større projektportefølje, der indeholder en række energioptimerende initiativer, der i 2030 forventes at reducere CO2-udledningen med 70 procent årligt, svarende til 1.101 ton CO2. Dermed tager Naviair et væsentligt skridt mod at være en CO2-neutral virksomhed i 2030 i GHG-protokollens scope 1 og 2.

Initiativer igangsættes i 2023
På taget af Naviairs hovedkvarter i Kastrup findes i dag et solcelleanlæg, der i 2023 bliver suppleret af endnu et solcelleanlæg på taget af blok 1. Det forventes at producere 95.556 kWh og reducere Naviairs CO2-udledning med 45 ton om året. Ved idriftsættelse af samtlige solcelleanlæg i projektporteføljen vil de dække 4 procent af Naviairs samlede elforbrug svarende til 174.912 kWh med en forventet CO2-reduktion på 75 ton om året.

Projektporteføljens aktiviteter og forventede CO2-udledning er illustreret i figuren nedenfor.

co2_70pct

Teamchef for Naviairs bulding systems, Rasmus Byrresen, fortæller:
”Jeg ser meget frem til den rejse Naviair skal på for at opnå vores ambitiøse målsætning om at være en CO2-neutral virksomhed i 2030. Det kræver et målrettet arbejde, og vi arbejder på at ansætte kompetente ressourcer til at drive den kommende projektportefølje, så vi opnår en CO2-reduktion på 70 procent.”

Rasmus Byrresen anerkender også, at den resterende CO2-reduktion på 30 procent, der ikke er omfattet af projektporteføljen, bliver svær at komme i mål med. Derfor vil Naviair i den kommende periode undersøge mulighederne for yderligere at reducere vores CO2-udledning.

> Du kan læse mere om Naviairs arbejde med bæredygtighed og CO2-reduktion her
co2_70pct