Naviairs bestyrelse

Bestyrelse
Flemming Jensen, Formand
Per Møller Jensen, Næstformand
Casper Kamp Ransborg *
Esben Jean-Pierre Blum *
Flemming Kim Hansen *
Jørgen Meyer

Anne Charlotte Mark

Pernille Dahlgaard

Ellen Trane Nørby


*) Medarbejdervalgt bestyrelsesmedlem

Direktion
Anders Rex, CEO
Mads Kvist Eriksen, CFO

Revisorer
Deloitte
Weidekampsgade 6
DK 2300 København S

Rigsrevisionen
Landgreven 4
DK 1301 København

 

 

Vil du vide mere?

> Lov om Naviair
> Vedtægter for den selvstændige offentlige virksomhed Naviair (28.4.2021)

> Virksomhedsmøde

> Bestyrelsen

> Direktionen

> Forholdet til Transportministeren

> Revision

> Kommunikation