Naviairs bestyrelse

Bestyrelse
Anne Birgitte Lundholt, Formand
Per Møller Jensen, Næstformand
Esben Jean-Pierre Blum *
Flemming Kim Hansen *
Peter Labusz *
Jørgen Meyer
Birthe Høegh Rask **
Christina Rasmussen ***

*) Medarbejdervalgt bestyrelsesmedlem
**) Formand for bestyrelsens revisionsudvalg
***) Medlem af bestyrelsens revisionsudvalg

Direktion
Claus Baunkjær, CEO
Mads Kvist Eriksen, CFO

Revisorer
PricewaterhouseCoopers
Strandvejen 44
DK 2900 Hellerup

Rigsrevisionen
Landgreven 4
DK 1301 København