FAQ

Her kan du læse de oftest stillede spørgsmål og svar om uddannelsen og jobbet som flyveleder. 


Har du et spørgsmål, som du ikke finder svar på her på sitet, kan du skrive til os på rekrutteringen@naviair.dk.


 Jeg vil gerne vide mere om, hvordan det er at være flyveleder?

- Du kan læse meget mere her på sitet om jobbet, se videoer og lytte til vores podcasts, hvor aspiranter og nyuddannede flyveledere fortæller om jobbet som flyveleder.

- Du kan høre vores podcasts HER eller du kan søge efter "Cleared for takeoff", der hvor du normalt finder dine podcasts.


 Er der en speciel ansøgningsfrist?

- Ja, men den varierer fra hold til hold.  Når der er planlagt et næste hold for uddannelsesstart vil det stå på startsiden for "Flyvelederaspirant" samt i vores kampagne på de sociale medier. 

 


 Er værnepligt påkrævet i forbindelse med min ansøgning som flyvelederaspirant?

- Nej, vi stiller ikke krav om, at du har aftjent værnepligt.


 Hvor lang tid tager flyvelederuddannelsen?

- Flyvelederuddannelsen tager ca. 2½ til 3 år.  

- Grunduddannelsen tager ca. 18 måneder og den praktiske uddannelse tager ca. 18 måneder. Læs mere under ”Uddannelsen”.


 Får jeg løn under uddannelsen?

- Ja, delvist.

 - På grunduddannelsen, som foregår på Entry Point North i Hyllie i Sverige, kan du søge om SU (Statens Uddannelsesstøtte). Læs mere om SU på su.dk.

-  Under den praktiske del af uddannelsen, er du ansat i Naviair og får elevløn på ca. 21.000 kr. pr. måned plus pension.


▲ Hvad er lønnen som færdiguddannet flyveleder?

- Som færdiguddannet flyveleder ligger lønnen mellem ca. 50.000 - 90.000 kr. pr. måned afhængigt af dit arbejdssted og din anciennitet. Beløbene her er angivet uden pension.


 Er jeg sikret ansættelse efter gennemført uddannelse?

- Ja, består du uddannelsen, tilbyder Naviair dig ansættelse som flyveleder.


 Hvordan er arbejdstiderne under uddannelsen?

- Undervisning på grunduddannelsen på Entry Point North foregår i dagtimerne mandag til fredag mellem kl. 08:00 – 16:30.

- Under den praktiske del af uddannelsen , har du en gennemsnitlig ugentlig arbejdstid på 37 timer fordelt over hele døgnet og alle dage (24/7/365).
  Du kommer til at indgå i en vagtplan og vil både få morgen-, aften- og nattevagter.


 Hvordan er arbejdstiderne som flyveleder?

- Generelt består et typisk vagt-modul af fire vagter og to fridage og der er i modulerne en lige fordeling mellem forskellige morgen- og aftenvagter. Derudover indgår normalt en nattevagt i hvert tredje modul. De forskellige vagters arbejdstider ser fx sådan ud: 

A = aftenvagt kl. 15-22 / kl. 14-21  el. 16-23

M = morgenvagt kl. 8-15 / 6.30-14

N = Nattevagt kl. 22-07


▲ Skal jeg selv sørge for transport til Sverige? (Hyllie, Malmø) 

- Nej, vi stiller en stor bil til rådighed til fælles transport mellem Naviairs hovedkontor i Kastrup og Entry Point North i Hyllie. Det tager max 30 min. fra Naviair eller med mulighed for opsamling i Københavns Lufthavn (fra bus/tog/metro). Eleverne laver selv en plan for hvem der kører hvornår, og hvem der evt. henter holdkammeraterne ved lufthavnen.


 Skal jeg til optagelsesprøver?

- Ja, du skal til optagelsesprøver, som du skal bestå. Læs mere under  ”Optagelsesprøverne”.


 Findes der en folder om flyvelederuddannelsen, som jeg kan læse/få tilsendt?

- Nej, men du kan læse mere om flyvelederuddannelsen hos Entry Point North på www.entrypointnorth.com  eller på deres student site: https://student.entrypointnorth.com 


 Stilles der særlige krav til opnåede karakterer i min eksamen, når jeg søger?

- Der er krav om, at du skal have bestået en gymnasial ungdomsuddannelse. Læs mere under Optagelseskrav. 


▲ Kan jeg søge om dispensation i kravet om, at jeg skal have bestået en ungdomsuddannelse som STX, HF, HHX, EUX eller HTX?

- Nej, vi dispenserer ikke fra disse krav.


 Kan jeg supplere min eksamen med enkeltfag?

- Ja, det kan du godt. Du skal dog stadig opfylde alle krav, når du sender din ansøgning. Kan optagelsesprøven FEAST tages mere end én gang?

- Vi følger Eurocontrols anbefalinger om, at FEAST testen kun kan tages én gang, alternativt skal der gå 2 år før du kan søge igen og tage en ny FEAST test.  

- Vi gør dog opmærksom på, at andre udbydere af flyveledelse kan have en anden test/rekrutteringspolitik.


▲ Holder Naviair åbent hus?

- Vi afholder kun et  "ONLINE Åbent hus" inden udløb af en rekrutteringskampagne. Her fortæller vi om uddannelsen, arbejdet som flyveleder og svarer på spørgsmål.
- Du kan altså desværre ikke komme på fysisk besøg inden du beslutter om du vil søge ind som Flyvelederaspirant.


 Hvad koster uddannelsen til flyveleder?

- Den koster ikke dig noget; ud over en stor arbejdsindsats.


 Hvor mange ansøgere bliver udvalgt til ansættelse?

- Når optagelsesprøverne er afsluttede, udvælger og tilbyder uddannelsesstart til  ca. 3-5 % af den samlede pulje ansøgere.


 Hvor mange ansøgere har I til uddannelsen?

- Vi får ca. 300 ansøgere pr. år (tal fra før 2023) 


 Hvor mange bliver optaget på uddannelsen om året?

I 2022 ansatte vi 16 nye flyvelederaspiranter (6 til TWR/APP København og 10 til ACC)
I 2021 ansatte vi 16 nye flyvelederaspiranter (6 til TWR/APP og 10 til ACC)

I 2020 ansatte vi 6 nye flyvelederaspiranter
I 2019 ansatte vi 14 nye flyvelederaspiranter (6 til ACC og 8 til provinsen)

I 2018 ansatte vi 6 nye flyvelederaspiranter

I 2017 ansatte vi ikke nogle flyvelederaspiranter

I 2016 ansatte vi 4 nye flyvelederaspiranter. Kan jeg komme på besøg eller i erhvervspraktik som flyveleder?

- Nej, det er desværre ikke muligt af hensyn til sikkerheden.▲ Hvor finder jeg en oversigt over flyvelæger?

- Læs mere og find listen under Optagelseskrav 


Opdateret 6. september 2023