Intl partnerskaber

Luftfart og lufttrafikstyring kræver i sagens natur et godt samarbejde på tværs af landegrænser. Et godt internationalt samarbejde er en forudsætning for, at vi kan løse vores opgaver optimalt og leve op til vores ansvar for at sørge for den optimale mobilitet og tilgængelighed i dansk luftrum. Derfor prioriterer vi vores internationale relationer højt og indgår i en række internationale samarbejder.

Gennem det internationale samarbejde opnår vi både indflydelse på den internationale udvikling i vores del af luftfartsbranchen og medvirker til at effektivisere, harmonisere og udvikle alle områder af lufttrafikstyringen.

Sammen med vores partnere er vi på en række områder i spidsen for den europæiske indsats for at sikre international fremdrift inden for både det operative område, det tekniske område og uddannelsesområdet. Indsatsen understøtter vores målsætning om konstant at være blandt de bedst præsterende lufttrafikstyringsselskaber og samtidig opfylde kravene i EU´s Single European Sky-program.

alliancer_nytænkt_skygge_v6

COOPANS
COOPANS er et internationalt samarbejde mellem Naviair, Irish Aviation Authority, LFV, Austro Control, Croatia Control og NAV Portugal.

COOPANS-partnerne arbejder som de første for i fællesskab at standardisere og harmonisere det tekniske udstyr til afvikling af lufttrafikstyring, og har siden 2015 haft fuld harmonisering af lufttrafikstyringssystemer i deres kontrolcentraler. NAV Portugal forventer som nyeste medlem af COOPANS at være i drift med et COOPANS lufttrafikstyringssystem i løbet af 2022. Det er en unik udvikling i europæisk lufttrafikstyring, hvor ANSP’erne i de øvrige lande fortsat driver deres kontrolcentraler med individuelle og meget forskellige tekniske systemer.

Vi anslår, at vi reducerer vores system-udviklingsomkostninger betydeligt i forhold til de omkostninger, hver enkelt partner ville have, hvis vi skulle udvikle teknikken hver for sig. Hertil kommer betydelige besparelser på driftsomkostningerne, som vi opnår gennem fælles arbejdskoncepter og udveksling af erfaringer.

COOPANS-samarbejdet inkluderer en fælles tilgang til og deltagelse i SESAR. SESAR er EU’s forsknings- og udviklingsprogram, der skal modernisere det eropæiske lufttrafikstyringssystem. SESAR er baseret på Single European Sky forordningerne, som danner det juridiske fundament for Single European Sky ATM Research programme (SESAR). Det vil sige, at SESAR er den teknologiske tilgang til at afprøve og finde løsninger, som kan indfri SES-målene. Programmet styres af SESAR Joint Undertaking og har kørt siden godkendelsen af den første version af den europæiske ATM Master Plan i 2009.

COOPANS-samarbejdet har både en størrelse og ressourcer til at kunne etablere en fælles holdning og hjælpe hinanden med at være opdateret på seneste krav og forhold, der er på vej – og til at kunne påvirke vores europæiske omgivelser.


A6 Alliance
A6 Alliance er en sammenslutning af de største lufttrafikstyringsselskaber i Europa. COOPANS er medlem af alliancen.

A6 Alliance arbejder med SESAR og er en del af både SESAR Joint Undertaking, der arbejder med at udvikle nye systemer og procedurer til at modernisere det europæiske ATM-system, og SESAR Deployment Manager, der arbejder med at implementere de nye systemer og procedurer i Europa. Naviair deltager via COOPANS i A6-samarbejdet for at sikre sig indflydelse på europæisk plan. COOPANS er samlet på størrelse med de største lufttrafikstyringsselskaber i Europa og har derfor samme vægt, når emner håndteres. Uden A6-samarbejdet ville vores slagkraft overfor luftfartsindustrien og andre aktører i SESAR have været begrænset.

Medlemmerne af A6 har ansvaret for mere end 80 procent af det europæiske luftrum og mere end 70 procent af investeringerne i den fremtidige europæiske ATM-infrastruktur.


Aireon
Aireon er et amerikansk selskab, hvis forretningsstrategi er baseret på salg af satellitbaseret trafikovervågningsdata først og fremmest til lufttrafikstyringsselskaberne og sekundært til blandt andre luftfartsselskaber og flyhandlingsselskaber.

De meget nøjagtige overvågningsdata gør det muligt at udnytte luftrummet over havene og de øde egne meget mere optimalt og at afvikle flytrafikken mere effektivt end hidtil. Det betyder blandt andet betydelige besparelser på brændstof for luftfartsselskaberne og deraf følgende væsentlige positive miljøeffekter i form af reducerede udledninger fra flyene samt øget kapacitet i luftrummet. På sikkerhedsområdet bidrager Aireons system også til forbedringer, da det fremover vil være langt mindre sandsynligt, at trafikfly kan forsvinde sporløst.

Naviair er blandt partnerne i Aireon med en ejerandel på 4,4 procent. De øvrige ejere er det amerikanske telekommunikationsselskab, Iridium Communications Inc. (35,8 %), samt lufttrafikstyringsselskaberne NAV Canada (37,2 %), italienske ENAV (9,1 %), Irish Aviation Authority (4,4 %) og engelske NATS (9,1 %).


Samarbejde om det fælles dansk-svenske luftrum
Siden 2009 har vi samarbejdet intensivt med svenske LFV om en route-trafikafviklingen i det fælles dansk-svenske luftrum. Samarbejdet koordineres mellem ledelserne i LFV og Naviair med målsætning om fortsat at optimere driften i det fælles dansk-svenske luftrum. Herudover medfører samarbejdet blandt andet betydelige besparelser gennem tegning af fælles forsikringer.


Borealis
Allerede i 2011 indførte vi sammen med LFV frit valg af flyvevej, så luftfartsselskaberne har mulighed for selv at bestemme deres flyvevej gennem luftrummet i det dansk-svenske luftrum.

Gennem vores medlemskab af Borealis samarbejder vi med otte nordeuropæiske lufttrafikstyringsselskaber på at udvide det frie valg af flyvevej til hele det nordeuropæiske område. Frit valg af flyvevej giver luftfartsselskaberne bedre mulighed for at optimere deres flyveveje, så de får den korteste flyvetid og mindst muligt brændstofforbrug.

I tillæg frit valg af flyvevej, har Borealis fokus på yderligere miljøtiltag til gavn for luftfarten og samfundet som helhed. Udover de operativt fokuserede projekter, kan Borealis igangsætte mindre projekter af interesse for to eller flere af parterne, hvilket i øjeblikket er fokuseret på implementeringen af de nye fælleseuropæiske regler for cybersikkerhed og brug af droner i luftrummet.


Entry Point North
Air Traffic Service-akademiet, Entry Point North, har siden det blev oprettet i 2006 udviklet sig til en af de mest succesfulde skoler, der tilbyder ATM-uddannelse og -træning.

Entry Point North ejes i fællesskab af Naviair, Irish Aviation Authority og LFV. Akademiet leverer skræddersyede uddannelser til lufttrafikstyringsselskaber i flere end 20 lande.