Udflyvningskontrollen

Flyvelederen i Udflyvningskontrollen (APP)
Udflyvningskontrollen er typisk placeret på en af de underste etager i et Kontroltårn - eller i en Kontrolcentral. Flyvelederne i Udflyvningskontrollen kan ikke se flyene i luften, men følger dem på sine radar-skærme.

Flyvelederne i Udflyvningskontrollen overtager flyene fra Tårnkontrollen, når de passerer ca. 500 meters højde. Det foregår ved, at flyvelederen i Kontroltårnet beder piloten om at skifte frekvens og kontakte Udflyvningskontrollen.

Flyvelederne i Udflyvningskontrollen sikrer den fornødne afstand i luften imellem de startende fly. Når et fly letter, er det flyvelederne i Udflyvningskontrollen, der giver tilladelse til at flyet stiger og kommer ind på den flyvevej, som flyet skal følge i henhold til den klarering som tårnflyvelederen tidligere har givet piloten.

Når flyet forlader Udflyvningskontrollens luftrum, beder flyvelederen piloten om at skifte frekvens og kontakte Områdekontrollen (ACC).

Flyvelederen i Indflyvningskontrol (APP)
Indflyvningskontrollen er typisk placeret på en af de underste etager i et Kontroltårn - eller i en Kontrolcentral. Flyvelederne i Indflyvningskontrollen kan ikke se flyene i luften, men følger dem på sine radar-skærme. Flyvelederne i Indflyvningskontrollen har ansvaret for at sikre den fornødne afstand imellem fly, der skal lande.

Flyvelederne i Indflyvningskontrollen overtager flyene fra Områdekontrollen, når flyet kommer ind i indflyvningskontrollens ansvarsområde. Det foregår ved, at flyvelederen i Områdekontrollen beder piloten om at skifte frekvens og kontakte Indflyvningskontrollen.

Flyvelederen kontrollerer flyets retning, fart og højde, sørger for at alle fly, der skal lande, kommer ind som perler på en snor. I travle perioder, ”pakker ” flyvelederne de fly, der skal lande, så der kun er ca. 5 kilometer imellem dem. Når et fly er ca. 15 kilometer fra landingsbanen, beder flyvelederen piloten om at skifte frekvens og kontakte Tårnkontrollen.


Naviair har Tårn-, Ind- og Udflyvningskontrol på lufthavnene i Billund, Aalborg, Aarhus, Roskilde, Bornholm og København.