Partnerskaber


Luftfart og lufttrafikstyring er i sagens natur grænseoverskridende. Et godt internationalt samarbejde er en forudsætning for, at vi kan løse vores opgaver optimalt og leve op til vores ansvar for at sørge for den optimale mobilitet og tilgængelighed i dansk luftrum. Derfor prioriterer vi vores internationale relationer højt og indgår i en række internationale samarbejder.

Gennem det internationale samarbejde opnår vi både indflydelse på den internationale udvikling i vores del af luftfartsbranchen og medvirker til at effektivisere, harmonisere og udvikle alle områder af lufttrafikstyringen.

Sammen med vores partnere er vi på en række områder i spidsen for den europæiske indsats for at sikre international fremdrift inden for både det operative område, det tekniske område og uddannelsesområdet. Indsatsen understøtter vores målsætning om konstant at være blandt de bedst præsterende lufttrafikstyringsselskaber og samtidig opfylde kravene i Single European Sky-programmet.alliancer_nytænkt_skygge_v6