Droner


Droneområdet får stadig større behov for fokus i takt med den kraftige vækst i antallet af kommercielle droner både nationalt og globalt. Alene i Danmark var der i starten af 2021 over 20.000 registrerede droner, og cirka 30.000 registrerede dronebrugere. Antallet forventes at være flerdoblet inden 2025, da den årlige stigning i henholdsvis antal af droner og dronebrugere begge er cirka 40 procent de seneste mange år. Der er en stigende efterspørgsel fra både sundhedssektoren, erhvervslivet, landbruget og myndighederne efter droneydelser, der kræver stadig mere komplekse operationer. 


Droneregler

Det er droneføreren, der er ansvarlig for, at reglerne for flyvning med droner overholdes. 

Har du spørgsmål til regler om droneflyvning, skal du kontakte Trafikstyrelsen.

>  Du kan læse mere om reglerne for flyvning med droner i Danmark hos Trafikstyrelsen


Hvor må du flyve med drone?

Fra den 1. april 2023 har Trafikstyrelsen overtaget det kort, der giver overblik over, hvor man kan flyve sikkert med drone  - og hvor det er forbudt. Kortet er en integreret del af droneregler.dk


Hvad gør jeg hvis jeg har spørgsmål til reglerne for droneflyvning?

Det er Trafikstyrelsen som administrerer reglerne for droneflyvninger. Du kan rette henvendelse til Trafikstyrelsen på info@tbst.dk.

Hvad gør jeg hvis jeg har spørgsmål til tilladelser til droneflyvning?

Det er Trafikstyrelsen som giver tilladelse til droneflyvninger, der kræver dispensation fra dronereglerne. Såfremt du modtager en tilladelse fra Trafikstyrelsen, som kræver koordination med Naviair, vil information herom fremgå af din tilladelse. Du kan rette henvendelse til Trafikstyrelsen på mailadressen info@tbst.dk.