Flight Information Centre


Flyveinformationstjeneste
Naviair leverer flyveinformationstjeneste i grønlandsk luftrum op til 19.500 fod fra Flight Information Center (FIC) i Nuuk. Nuuk FIC er bemandet 24 timer i døgnet og er fysisk placeret i Arktisk Kommando bygningen ved Passagerhavnen i Nuuk. Tjenesten udføres uden overvågning (surveillance) og er baseret på luftfartøjernes positionsmeldinger via flyradio. FIC betjener dagligt den grønlandske indenrigstrafik og udenlandske fly der lander eller starter i Grønland. FIC giver råd og vejledning direkte til piloter, der flyver i grønlandsk luftrum, og hjælper på den måde den enkelte pilot med at undgå sammenstød med andre luftfartøjer og navigere i luften. Derudover giver FIC oplysninger om vejr, tryk, frekvenser m.m.

Alarmeringstjeneste
Ud over flyveinformationstjeneste omfatter arbejdet i FIC Nuuk også alarmeringstjeneste. Alle flyvninger med flyveplan har alarmeringstjeneste fra start til landing. Hvis ikke flyet ankommer til destinationen til tiden, går alarmeringstjenesten i gang. Allerede et kvarter efter planlagt ankomst startes en eftersøgning, og efter en halv time kontaktes vagthavende SAR Mission koordinator, som herefter overtager koordinering af eftersøgningen og en eventuel redningsaktion. Ud over den generelle alarmeringstjeneste yder Naviair også strækningsvis alarmeringstjeneste eksempelvis for flyvninger over øde områder herunder indlandsisen. Her oplyser piloten den planlagte rute, samt hvornår piloten forventer at rapportere næste gang til FIC Nuuk. FIC Nuuk følger da op på disse rapporteringer og sikrer på den måde, at luftfartøjet ikke forulykker uden at blive eftersøgt.

COM-center
Fra COM-centret i Nuuk overvåger FIC’ens medarbejdere de internationale og nationale datakredsløb, der benyttes til udveksling af telegrammer relateret til luftfarten. I COM-centeret indsamler Naviair meteorologiske oplysninger fra grønlandske lufthavne og synoptiske stationer, samt overvåger datakredsløb mellem Grønland og Island, Canada og København. I tilfælde af fejl på kommunikationslinjer etablerer Naviair om muligt alternative transmissionsmetoder. Fra COM-centeret er Naviair også ansvarlig for Briefing- og NOTAM tjenesten i Grønland. Tjenesterne omfatter bl.a. udsendelse af flyveplaner og Notice to Airmen (NOTAM). NOTAM omhandler kortvarige operationelle ændringer i luftrummet fx udfald af kommunikations- og navigationsudstyr, specielle luftrumsoperationer som fx droner, midlertidige procedureændringer ol.

Naviair leverer også flyveredningstjeneste i Grønland
Flyveredningstjenesten er en del af den samlede redningsindsats i Grønland der foregår via Joint Rescue Coordination Centre Greenland (JRCC) og er ledet af Arktisk Kommando. Redningsarbejdet er tre-delt i Grønland hvor Naviair håndterer SAR missioner i luften, Arktisk Kommando håndterer SAR missioner på vandet og grønlandsk politi håndterer SAR missioner på land. Efter 2 års tjeneste ved FIC Nuuk uddannes Naviairs medarbejdere til SAR Mission Coordinator (SMC), der gør dem i stand til at lede eftersøgnings- og rednings (SAR) missioner i det grønlandske luftrum. SMC arbejdet omfatter bl.a. positionsbestemmelse af nødstedte luftfartøjer, aktivering af redningshelikoptere og fly og dirigering af disse til eftersøgningsområder samt koordination med nationale og internationale redningsinstanser. Naviair deltager en gang om året i en større grønlandsk øvelse med deltagelse af det nationale beredskab, samt hvert andet år i en stor NATO øvelse med deltagelse af internationale aktører.

FIC Nuuk bemandes af 16 certificerede FIC-operatører
Alle medarbejdere har gennemgået en speciel uddannelse med henblik på udøvelse af flyveinformationstjeneste. Medarbejderne modtager løbende efteruddannelse for at sikre at de er tilstrækkeligt informeret om ny lovgivning og nye arbejdsprocedurer. Ca. hvert andet år modtager medarbejderne simulatorundervisning, hvor der trænes unormale situationer som fx nødsituationer med fly, evakuering, samarbejde ol.

nuukfir-aireon