Dato
22.05.2023
Indkaldelse til ekstraordinært virksomhedsmøde

Bestyrelsen i Naviair indkalder i henhold til vedtægternes pkt. 6 til ekstra-ordinært virksomhedsmøde med henblik på valg af medlemmer til bestyrelsen.

Mødet afholdes fredag, den 2. juni 2023 kl. 11.30

hos Naviair på adressen:

Naviair Allé 1
2770 Kastrup

Dagsorden:

1. Udpegning af dirigent.

2. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
Transportministeren indstiller og vælger senest på virksomhedsmødet medlemmer til bestyrelsen.
Oplysning om bestyrelseskandidaternes erhvervsmæssige baggrund og ledelseserhverv vil være fremlagt på virksomhedsmødet.


Virksomhedsmødet er åbent for pressen. Tilmelding skal ske via presse@naviair.dk senest torsdag den 1. juni kl. 14.00.

Med venlig hilsen
Anne Birgitte Lundholt
naviairskiltmedlys