Dato
29.04.2021
Historisk lav flytrafik i 2020 førte til underskud

Virksomhedsmøde i NaviairKrisen i luftfarten som følge af Covid-19 førte til første underskud i Naviairs historie.

Flytrafikken i dansk luftrum faldt med 59 procent fra 2019 til 2020 og det førte til en betydeligt indtægtstab for Naviair, der står for trafikstyring og flyvekontrol i Danmark. Fra marts måned og resten af året lå trafikken helt nede på cirka 20 procent af 2019 niveauet og det førte til et underskud på 53 millioner kroner.

I sin beretning på Naviairs virksomhedsmøde den 28. april beskrev bestyrelsesformand Anne Birgitte Lundholt situationen som det værste år i virksomhedens historie.

”Krisen har kostet Naviair dyrt. Da den startede i marts sidste år, havde vi et kapitalberedskab på over 200 millioner kroner. De penge er i dag for længst brugt og i løbet af 2020 måtte vi ovenikøbet trække 175 millioner kroner på vores lånefaciliteter, så vi kunne betale vores regninger. For også at sikre likviditeten fremover har vi haft behov for at etablere lånefaciliteter på samlet 1 milliard kroner,” sagde Anne Birgitte Lundholt.

Hun fremhævede, at Naviair hurtigt gik i gang med at håndtere udfordringerne.

”Vi satte fra krisens begyndelse i marts omgående gang i krisehåndteringen i Naviair over en bred front, så vi både gjorde alt for at sikre vores medarbejdere imod smitterisiko, sørge for at luftrummet blev holdt åbent med fuld sikkerhed og service for den tilbageværende trafik og iværksætte tiltag som kunne imødegå konsekvensen af vores markante indtjeningstab. Den hurtige indsats gav gode resultater. De interne forholdsregler har medvirket til at sikre, at vi har undgået smittespredning i Naviair og samtidig været i stand til at opretholde vores drift og det sædvanligt høje serviceniveau overfor vores kunder. Gennem en tilpasningsplan, der blev sat i værk i juni, er det lykkedes at reducere vores fremadrettede omkostninger betydeligt i forhold til det tidligere planlagte. Planen omfatter blandt andet frivillig fratrædelse for 77 medarbejdere," sagde Anne Birgitte Lundholt.

Bestyrelsesformanden lagde vægt på, at Naviair uanset krisen trods alt opnåede en række gode resultater blandt andet inden for udvikling og drift.

”Vores informationsledelsessystem blev ISO 27001-certificeret uden afvigelser og Trafikstyrelsen gav os et nyt såkaldt 373 certifikat, som bekræfter at Naviair opfylder alle de krav der stilles for at være Air Navigation Service Provider.

Også på droneområdet har vi opnået stærke resultater. Vi kom med som en central partner i dronesamarbejdet i U-space Fyn, og transportministeren kunne i oktober åbne for test af Naviairs nye UTM-platform, som er starten på et trafikstyringssystem for droner. Et system der med tiden skal udbygges til at håndtere en sikker og effektiv afvikling af den voksende dronetrafik integreret med den konventionelle flytrafik,”
sagde Anne Birgitte Lundholdt.

2020 ikke et tilfredsstillende år
Naviair fik i 2020 et underskud på 53 millioner kroner før skat mod et overskud på 41 millioner kroner 2019.

Foruden trafiknedgangen, som medførte et fald i indtægterne på cirka 500 millioner kroner og hensættelser vedrørende frivillige fratrædelser på 72 millioner kroner, er resultatet også negativt påvirket af en nedskrivning på værdien af Aireon. Trafiknedgangen har naturligvis også ramt Aireon med indtægtsnedgang og derfor har vi foretaget en revurdering af dagsværdien af investeringen i kapitalandelene i Aireon. Reguleringen skyldes blandt andet opdaterede forventninger til udbytteafkastet af investeringen.

Årets resultat er positivt påvirket af regulering af over/underdækning af afgifter på 474 millioner kroner, hvoraf de 398 millioner kroner er penge, som vi forventer at kunne opkræve gennem takstforhøjelser fra 2023 i kraft af EU's forordning om ”Exeptional Measures”. Beløbet dækker en del af de indtægter, vi har tabt på den lavere flytrafik i 2020.

Den endelige godkendelse af den indregnede underdækning udestår fra EU-kommissionens side, og der kan være en mindre risiko for, at denne underdækning kan blive nedreguleret.

Samlet set må resultatet anses for at være utilfredsstillende i forhold til det oprindeligt forventede.

Sikkerhed, regularitet og kapacitet
Det samlede fald i antallet af kontrollerede operationer i dansk luftrum blev i 2020 på 59 procent til 274.058 operationer i forhold til 2019, hvor antallet af operationer var på 669.375. Målt i serviceenheder var faldet endda på 59,7 procent.

I Københavns Lufthavn var udviklingen også negativ. I 2020 var antallet af operationer på 98.204 mod 263.434 operationer i 2019. Et fald på 62,7 procent.

Naviairs service til de kunder, der stadig fløj, blev opretholdt på det sædvanligt høje niveau. Regulariteten var i top og vi havde stort set ingen forsinkelser. På en route området var den gennemsnitlige forsinkelse i 2020 på 0,00 minut pr. operation. I Københavns Lufthavn var forsinkelsesgennemsnittet ligeledes på 0,00 minutter.

Anne Birgitte Lundholt fremhævede i sin beretning også, at Naviair fastholdt det sædvanligt høje sikkerhedsniveau i 2020.

> Læs Naviairs Årsrapport 2020


Ønsker du yderligere information, kontakt:
Bo Pedersen
Kommunikationsdirektør
D +45 3247 7900
parkeretfly