Bæredygtig luftfartsbranche

En bæredygtig luftfartsbranche


 

Det er Naviairs målsætning, at vi gennem vores ydelser giver vores kunder det miljømæssigt bedste valg uden at gå på kompromis med sikkerheden.


Naviair bidrager aktivt til en bæredygtig transformation af luftfarten ved at tage medansvar for en reduktion af CO2-udledningen i luftfartsbranchen. Naviair samarbejder med luftfartsaktører, forskere og søsterorganisationer om en bæredygtig luftfart i Danmark.


I samarbejde med lufthavne og luftfartsselskaber arbejder Naviair på at minimere luftfartens belastning af klimaet. Det gøres blandt andet ved at etablere flyveledelsespro­cedurer, der tilgodeser lufthavnenes kapacitet og luft­fartsselskabernes ønsker til flyveplanlægning for at kunne reducere deres brændstofforbrug.


Læs fx nyhederne: 

> Belgium, Luxembourg, Holland og Tyskland tilbyder "Free route Airspace"  (Eurocontrol 5.12.2023) *)

International ros af Free Route Airspace i hele Borealis alliancen (29.6.2022)
Nye procedurer understøtter grønne start- og landinger i Københavns Lufthavn (4.11.2022)

*) Helt tilbage i 2011, kunne Naviair og svenske LFV nu tilbyde "Free Route Airspace i det fælles dansk/svensk luftrum, hvor flyselskaberne herefter kunne planlægge den kortest mulige flyrute, hvilken betyder mindre brændstofforbrug og udledninger. 

 Verdensmaal9
 

Med udgangspunkt i Dansk Luftfarts Klimaplan, Regerin­gens Klimaplan samt Eurocontrol og IATA’s fælles Flight Efficiency Plan, fortsætter Naviair arbejdet med at udvikle og sikre fleksibel brug af luftrummet globalt gennem:

• Korte ruter, direkte ruteføring mod destinationen og brændstoføkonomiske flyvehøjder

• Minimal ventetid på jorden med motorer i drift gennem effektiv trafikafvikling på lufthavnene

• Mulighed for brændstofbesparende indflyvninger til lufthavne, hvor Naviair leverer kontroltjeneste


På de mest brændstofreducerende indsatsområder er Naviair langt fremme med udviklingen og brugen af nye trafikkoncepter. Det gælder både inden for “Fri planlægning af flyvevej”, “Continuous Climb Operations”, “Con­tinuous Descent Operations”, “Extended Arrival Manage­ment” og ”Performance Based Navigation”.  


Læs mere fra side 10  i Naviairs bæredygtighedsrapport og få et indblik i, hvordan Naviair er i toppen af Europa, hvad angår brændstofbesparende procedurer i vores trafikstyring. 


Læs "Bæredygtighedsrapport 2022"

 Verdensmaal13


Fly_faserBD23