Dato
04.11.2022
Nye procedurer understøtter grønne start- og landinger i Københavns Lufthavn
Dansk luftfart skal være CO2-neutral i 2050. Sådan lyder et af målene i Luftfartens Klimapartnerskab, som en lang række aktører i luftfartsbranchen, herunder Naviair, deltager i. Udviklingen af bæredygtige flybrændstoffer er en af de centrale nøgler til at skabe en grøn omstilling af luftfarten. Men også andre tiltag er vigtige. Det gælder for eksempel også om at reducere brændstofforbruget og dermed flyenes CO2-udledning. Og det er netop ét af formålene med at indføre nye procedurer for ind- og udflyvning i Københavns Lufthavn.

De nye procedurer er baseret på Performance Based Navigation (PBN) og indføres i et samarbejde mellem Naviair og Københavns Lufthavn.

- Med de nye procedurer kan flyene forblive længere i den højde, hvor de flyver mest økonomisk, inden de påbegynder nedstigning til lufthavnen. Samtidig kan flyene foretage nedstigningen uafbrudt ”ved tomgang” uden at flade ud i højder undervejs. Det reducerer brugen af motorer og sparer brændstof, fortæller Mikkel Madsen og Ulrik Fog, der begge er projektdeltagere og procedureansvarlige flyveledere for København Approach i Naviair.

For afgange gælder det samme princip. Ved take-off stiger flyet uafbrudt til den ønskede flyvehøjde og får den mest direkte ruteføring til destinationen, hvilket også kendt som ”Continunous Climb Operations”.

Blandt de bedste i Europa
Naviair har i flere år arbejdet med optimering af trafikkoncepter og flyveveje, som bidrager til at reducere brændstofforbruget og dermed CO2-udledningen fra fly. Det har givet gode resultater særlig i forhold andelen af fly der opnår ”Continuous Climb Operations”. I 2021 fløj 88,5 procent af de afgående fly ud af Københavns Lufthavn således direkte til den ønskede flyvehøjde i én lang kontinuerlig stigning. Derfor er forventningen også, at de nye procedurer vil få størst indvirkning på anflyvninger til Københavns Lufthavn, hvor fly får mulighed for foretage en uafbrudt nedstigning ind mod lufthavnen, såkaldt ”Continuous Descent Operations”.

Når det gælder grønne anflyvninger, viser tal fra Eurocontrol, at Københavns Lufthavn ligger i top tre over lufthavne i Europa, da ca. 50 procent af de landende fly i dag opnår ”Continuous Descent Operations”.

Fordel for piloter - og flyveledere
De nye procedurer forbedrer ikke kun brændstofforbruget, men er også godt nyt for piloterne der flyver ind- og ud af Københavns Lufthavn.

- Piloterne får større forudseenhed, da PBN giver dem mulighed for at følge en i forvejen planlagt rute. Det betyder, at de i højere grad kan estimere distancen til landing, og dermed optimere hele nedgangen fra marchhøjde. Samtidig bliver oplysningerne indlæst direkte i flyets computer, så det kan flyve mere optimalt i forhold til brændstofforbruget, fortæller Mikkel og Ulrik.

Flyvelederne i Naviair får med PBN også et godt supplement til de øvrige værktøjer, de bruger i dag, så de kan fortsætte med at afvikle trafikken med samme høje grad af effektivitet og fleksibilitet som hidtil.Arbejdet med PBN-procedurerne blev påbegyndt tilbage i 2016 og er støttet af EU gennem INEA Agency.
SAS PBN