Dato
04.08.2021
Stor opdatering af Naviair UTM-platform

Vi har hen over sommeren lancereret den hidtil største opdatering af Naviair UTM-platformen (UTM = Unmanned aircraft system Traffic Management).


Opdateringen indeholder bl.a. følgende funktionaliteter:
- Mulighed for at oprette en bruger på UTM-platformen og planlægge dit droneudstyr til hver operation
- Planlægge din flyvning og sende et mission-brief i .pdf til dine kunder og myndigheder
- Regelvalidering med forbehold og advarsler ifm. din operation (fx restriktionszoner)
- Udvidet vejrinformation
- Visning af operatørens nuværende GPS lokation på kortet
- Mulighed for valg af visning af kort med 3D terræn
- Adgang til en optimeret version af logbogen
- UTM platformen kan nu også tilgås på engelsk sprog

Opdateringen er endnu et stort skridt på rejsen mod at opbygge en infrastruktur for droner i Danmark. Det er nu muligt som droneoperatør at informere platformen omkring, hvor man ønsker at flyve med sin drone. De næste større skridt vil bl.a. være, at give luftrumsansvarlige/myndigheder mulighed for at godkende droneflyvninger i ellers restrikterede områder, samt vise position af droner der udsender denne information, sammen med øvrig lufttrafik i det lave luftrum. Det overordnede mål er at kunne få dronetrafik til at sameksistere med den øvrige lufttrafik, og muliggøre BLVOS (Beyond Visual Line Of Sight) flyvninger med droner i større skala.

Man kan nu tilgå de nye funktionaliteter på droneluftrum.dk, oprette sin brugerprofil, og således begynde at planlægge og administrere sine droneflyvninger direkte i UTM platformen (husk at opdatere din app i enten Google Play eller Apple Store).

Vi vil løbende via korte videoer på Naviair UTM på LinkedIn/Facebook/Twitter demonstrere de nye funktionaliteter. I kan se de første to videoer her:
Link til video om 3D terræn visning og flere andre funktionaliteter
Link til video om Udstyr funktionalitet

Den 10. august kl. 14 afholder vi en live Q&A session på Naviair UTM Facebook side, hvor vi fortæller om de enkelte funktionaliteter samt indgår i dialog med interesserede brugere. Tilmeld dig via nedenstående link, hvis det har interesse:
Q&A session på Facebook den 10. august
dronedump