Dato
11.05.2023
Status på forhandlingerne

Ved forhandlingsmødet med DATCA torsdag den 11. maj 2023 præsenterede Naviair et oplæg for sommeren, som vil medføre et begrænset behov for, at flyvelederne tager ekstravagter i perioden fra maj og frem til den 31. august 2023.
Konkret vil Naviair på forhånd, og i så god tid som muligt, købe op til to fridage pr. flyveleder frem til den 31. august 2023. Vi lagde også op til, at oplægget kunne indeholde andre tiltag, såsom et sommertillæg til flyvelederne.


Vi har i lighed med tidligere også foreslået konkrete tiltag for at fastholde seniorer, der også vil give flere flyvelederressourcer på den korte bane.


På trods af at DATCA fastholder deres forhandlingsoplæg, havde vi nogle gode drøftelser og påtænker at indkalde til nye forhandlinger i næste uge.


naviairskiltmedlys