Dato
07.10.2021
Oplæg og debat om implementeringen af U-space
For nyligt havde Naviair UTM for første gang, via U-Space Fyn-samarbejder, samlet det nyetablerede Advisory Board i HCA Airport til oplæg og debat om arbejdet med implementering af U-space i Danmark.

Fra styregruppen deltog repræsentanter fra Trafikstyrelsen, Naviair, HCA Airport, UAS Denmark Test Center og Syddansk Universitet, for at dække alle aspekter af vores arbejde af, i en række oplæg om bl.a. den aktuelle case vi arbejder på, i samarbejde med Healthdrone-konsortiumet.

Medlemmerne i vores Advisory Board tæller samtlige organisationer inden for General Aviation (GA) miljøet som fx motorfly, svævefly, modelfly mv. som alle har det til fælles, at de opererer i det nedre luftrum, hvor droner i fremtiden forventes at operere i stor skala.

Udover luftrumsbrugerne er en række myndigheder som Forsvaret, Beredskabsstyrelsen, Politi/Rigspolitiet samt leverandører fra drone- og luftfartsbranchen som fx AIR SUPPORT A/S og TDC NET repræsenteret, for at bidrage med deres inputs og udfordringer i relation til implementeringen af U-space.

Falck gav et oplæg om deres arbejde med droner til brug for deres arbejde med healthcare services - og demonstrerede desuden en live BVLOS droneflyvning for Advisory Boardet.

Det var konklusionen på mødet, at vi nu har samlet en række af de helt centrale aktører i relation til U-space om ét bord og dermed har skabt en platform, hvor vi fremover kan sparre og diskutere muligheder og udfordringer på vejen mod en sikker og effektiv integration af bemandet og ubemandet luftfart i samme luftrum.

Samlet set var der en rigtig god og konstruktiv dialog, hvor alle var oprigtigt interesserede i, at vi i fællesskab løser de udfordringer der er omkring sameksistens af alle flyvende objekter i det lave luftrum.
uspacefynnyhedokt21top