Dato
04.04.2022
Naviair UTM på Amsterdam Drone Week
Årets største europæiske dronebegivenhed, Amsterdam Drone Week, blev afholdt i uge 13.

Naviair deltog med forskellige faglige profiler i form af Mark, Christian og Kasper, der repræsenterede henholdsvis flyveledelse, forretningsudvikling og softwareudvikling.

Christian havde fornøjelsen af at deltage i den allerførste paneldebat om mandagen, med tema omkring hvorledes opbygningen af en infrastruktur for droner omkring en Central Information Service Provider (CISP) gøres i Danmark. Det gik rigtig godt, med fokus på det design vi har egenudviklet i Danmark.

Naviair-teamet kom hjem med mange store oplevelser og gennemførte møder, samt ikke mindst uformelle snakke. Bl.a. havde Naviair et konstruktivt møde med Wing, som er Googles drone-selskab, der p.t. afsøger hvilke europæiske markeder der er for fremtidige dronesamarbejder og forretningsmuligheder.

Det er tydeligt, at der er rigtig mange initiativer i gang på droneområdet rundt omkring i verdenen, og de bliver mere og mere omsat til implementering. Fx leverer droner i dag i Irland pakker fra den lokale Tesco i Oranmore til alle i de nærmeste 2 km og og Vattenfall har i dag over 200 droner og mere end 460 dronepiloter til at udføre ca. 20 forskellige interne services på vindmøller og andre konstruktioner, der ellers kan være svære at nå.

Naviair ser frem til at bruge de nye relationer og informationer i det fremadrettede UTM-arbejde.

droneshow22-1