Dato
05.04.2024
Naviair indgår samarbejde med InterForce

Naviair er blevet officiel støttevirksomhed for InterForce, der er en organisation tilknyttet Forsvarskommandoen, med det formål at styrke samarbejdet med erhvervslivet, Forsvaret og beredskabet. InterForce har særlig fokus på at understøtte virksomheder med medarbejdere, der ved siden af deres civile job, er en del af Reservestyrken. 

Reservestyrken består af mænd og kvinder, der er soldater i Reserven. Men den består også af frivillige i Hjemmeværnet, Beredskabsstyrelsen og Kystredningstjenesten.

Indgåelsen af samarbejdet blev markeret fredag den 5. april, hvor InterForce ambassadør Jens Jørgen Hansen overrakte Interforce-skjoldet til fungerende CTO, Sten Bertram Winther. 

Samarbejdet indebærer, at medarbejdere i Naviair, der er reservister eller frivillige i Hjemmeværnet og beredskabet, nu kan få op til fem tjenestefri dage med løn om året til at gennemføre tjeneste eller deltage i uddannelse. 

- Vi vil gerne værne om Danmarks beredskab og sikkerhed, hvilket ligger i naturlig forlængelse af Naviairs rolle i samfundet, som leverandør af infrastruktur til luftfarten. Samtidig ønsker vi at støtte op om de medarbejdere, der påtager sig et ekstra ansvar og stiller op, når der er behov for det. Naviair får omvendt også glæde af de evner og kompetencer, som vores kolleger får igennem deres uddannelse og opgaveløsning i Reservestyrken, siger Sten Bertram Winther.


Billede: Fra venstre ses major Ole ”BYM” Ramsby chef for ESK 515, Jens Jørgen Hansen InterForce ambassadør, Sten Bertram Winther, seniorsergent i reserven Flyvevåbnet i Aalborg og Peter Windum, kaptajn i reserven ved Den Kongelige Livgarde.

Til web interforce