Dato
13.05.2024
Konferencer i Nuuk om fremtidens og nutidens arbejdsmarked
   
Naviair deltager i disse dage på to konferencer i Nuuk. Mandag er der konference for de unge, kaldet Future of Greenland, mens der tirsdag og onsdag er tale om den tilbagevendende Future Greenland konference.


Naviair er både deltager og sponsor på de to konferencer, og vi vil her fortælle om, at Naviair er og har været et aktivt og vigtigt element i den grønlandske luftfart og flyveredningstjeneste i mere end 60 år. For os er det vigtigt at understrege, at vi både nu og i fremtiden fortsat vil være en vigtig del af ikke bare den grønlandske luftfart – men også den grønlandske infrastruktur – og på mange måder kan man sige, at Naviair er med til at binde både den grønlandske luftfart og hele Grønland sammen.

I løbet af mandagen til Future of Greenland har vi desuden FIC-operatør Pauli Angutimmarik Thomsen med i en paneldebat om "Fremtidens nye arbejdspladser i Grønland". Her deltager han sammen med Michelle Kielmann (Inussuk), Susanne Christensen (Kalaallit Nunaani Brugseni), Bent Salling (Polar Seafood Greenland) og Bent Olsvig Jensen (Lumina Sustainable Minerals).

Vi tror på, at vi på både Future of Greenland og Future Greenland – hvor vi jo møder både fremtidens og nutidens arbejdsmarked – vil få en god mulighed, for at få forklaret hvad Naviairs rolle er i dag og i de kommende år – og samtidig få fortalt om de muligheder, der er i Naviair for de mange unge grønlændere, der er på vej på arbejdsmarkedet.

Har du lyst til at lære Naviair bedre at kende, så besøg os på vores stand i Katuaq under både Future of Greenland og Future Greenland.

Deltager du ikke, kan du følge med på stream via disse links:
> Future of Greenland 13. maj
> Future Greenland Day 1, 14. maj
> Future Greenland Day 2, 15. maj
future_insite