Dato
12.05.2023
Ingen planer om afskedigelse af 90 flyveledere i 2020

DATCA udsendte den 11. maj en pressemeddelelse med følgende melding:

”Det er enormt vigtigt, at politikerne følger den her sag nøje. Vi så i 2020, at politikerne heldigvis nåede at gribe ind overfor Naviairs spareplaner om afskedigelse af op imod 90 flyveledere. Det tal endte med det halve, fordi politikerne skred ind, siger Esben Jean-Pierre-Blum i meddelelsen.”

Naviair kan ikke genkendte det billede, som skitseret af DATCA.

For det første blev ingen flyveledere afskediget, men forlod Naviair som følge af aftaler om frivillig fratrædelse. For det andet var der ikke politisk indblanding i antallet af aftaler om frivillig fratrædelse, der blev indgået.

Efter udbruddet af Corona-pandemien og de afledte konsekvenser for trafikken det medførte meldte Naviair ud med et behov for at spare 20 pct. Det var en kombination af besparelser på årsværk og andre omkostninger (indkøbsprogram, vagtplanlægning, forhandling af driftskontrakter osv.). 

Modellen for besparelser på årsværk blev en proces for frivillige fratrædelser. Processen indebar, at der blev gennemført en ansøgningsrunde, hvor alle medarbejderne uanset uddannelsesmæssig baggrund kunne ansøge om en frivillig fratrædelse.

77 af de medarbejdere, der ansøgte om en frivillig fratrædelse, fik en ordning. Den daværende direktion vurderede, at der ikke var yderligere behov for hverken flere ansøgningsrunder om frivillig fratrædelse (der blev således alene gennemført 1 af i alt 3 planlagte) eller afskedigelser overhovedet.

46 medarbejdere ud af de 77 havde en uddannelsesmæssig baggrund som flyveleder. Besparelserne var ikke møntet specifikt på flyveledere, men omfattede hele virksomheden – således havde de øvrige 31 medarbejdere med en frivillig fratrædelsesordning en anden uddannelsesmæssig baggrund.

TWR S