Dato
06.03.2023
Forsinkelser i luftrummet

Naviair har modtaget spørgsmål om forsinkelser i luftrummet.

Vi kan oplyse, at den fornyede fremgang i luftfarten betyder, at vi i øjeblikket kan opleve periodevis mangel på flyvelederressourcer som følge af nedjusteringen i antallet af flyveledere under COVID-19. Vi har derfor igangsat flere initiativer for at styrke kapaciteten, herunder omprioriteringer samt rekruttering og uddannelse af nye flyveledere, som løbende vil blive tilført driften, så situationen gradvist kan blive normaliseret efter COVID-19. Samtidig er vi i en god og konstruktiv dialog med både vores kunder i luftfartsbranchen og vores medarbejdere i Dansk Flyvelederforening om, hvordan vi håndterer situationen bedst muligt for alle parter.
naviairskiltmedlys