Droner


Naviairs designering omfatter også dronetrafik i dansk luftrum. Området får stadig større behov for fokus i takt med den kraftige vækst i antallet af kommercielle droner både nationalt og globalt.

Alene i Danmark var der i 2020 over 5.000 registrerede kommercielle droner, og antallet forventes at være fordoblet inden 2025. Der er vækst i droneantallet og en stigende efterspørgsel fra både sundhedssektoren, erhvervslivet, landbruget og myndighederne efter droneydelser, der kræver stadig mere komplekse operationer. Der er derfor behov for, at der hurtigt etableres en trafikstyringsplatform, som både muliggør komplekse operationer, flyvning med droner uden for droneoperatørens synsvidde og sikker og effektiv dronetrafik integreret med den konventionelle flytrafik.

I 2019 etablerede Naviair derfor en droneafdeling, som i et tæt partnerskab med branchens øvrige aktører vil stå for etableringen af en dansk UTM-platform. Testen af platformen blev indledt i oktober 2020 i U-space Fyn. Efter planen skal UTM-platformen åbnes for dronebranchen i hele Danmark i 2021, og i 2022 skal platformen levere trafikstyring, som muliggør flyvning med droner uden for droneoperatørens synsvidde. I de efterfølgende år skal platformen udbygges, så den er i stand til at håndtere stadig mere komplekse droneoperationer.

Den indledende fase af UTM-platformen er finansieret via en statslig bevilling på 25 mio. kr.

Naviair indgår i partnerskabet U-space Fyn, der omfatter aktører fra alle områder inden for dronebranchen – herunder Syddansk Universitet, Dronecenter Fyn, Trafikstyrelsen samt repræsentanter fra industrien.