Droner


Naviairs designering omfatter også dronetrafik i dansk luftrum. Området får stadig større behov for fokus i takt med den kraftige vækst i antallet af kommercielle droner både nationalt og globalt. Alene i Danmark var der i starten af 2021 over 20.000 registrerede droner, og cirka 30.000 registrerede dronebrugere. Antallet forventes at være flerdoblet inden 2025, da den årlige stigning i henholdsvis antal af droner og dronebrugere begge er cirka 40 procent de seneste mange år. Der er en stigende efterspørgsel fra både sundhedssektoren, erhvervslivet, landbruget og myndighederne efter droneydelser, der kræver stadig mere komplekse operationer. Der er derfor behov for, at der hurtigt etableres en trafikstyringsplatform, som både muliggør komplekse operationer, flyvning med droner uden for droneoperatørens synsvidde og sikker og effektiv dronetrafik integreret med den konventionelle flytrafik. 

I 2019 etablerede Naviair derfor en droneafdeling, som i et tæt partnerskab med branchens øvrige aktører vil stå for etableringen af en avanceret dansk UTM-platform (Unmanned aircraft system Traffic Management). I 2020 blev der på blandt andre Naviairs foranledning etableret et drone-testsamarbejde, kaldet U-space Fyn, i forbindelse med de første dronetestområder omkring H.C. Andersen Airport. U-space Fyn omfatter aktører fra alle områder inden for dronebranchen – herunder Syddansk Universitet, Dronetestcenter Fyn, Trafikstyrelsen samt repræsentanter fra industrien.

Første testudgave af UTM-platformen blev indviet af Transportministeren i oktober 2020 i U-space Fyn. Platformen gik i drift 30. december 2020 og har nu dagligt cirka 700 besøgende. I juli 2021 indførtes mulighed for at lægge droneoperationsplaner i platformen, hvilket er første skridt for at kunne digitalisere det nuværende manuelle godkendelsesflow via Trafikstyrelsen. I 2022 vil platformen i visse områder teknisk kunne understøtte flyvning med droner uden for droneoperatørens synsvidde. For at dette kan udvikles i større skala, kræver det dog blandt andet understøttelse af teleselskaberne for at etablere dataforbindelse mellem de flyvende droner og UTM-platformen. Naviair indgår derfor som en vigtig aktør i 5G-projektet GENIUS, støttet af Innovationsfonden, der har til formål at designe 5G-nettet til at understøtte droner i Danmark. Generelt udbygges UTM-platformen over de kommende mange år, så den er i stand til at håndtere stadig mere komplekse droneoperationer, i tæt samarbejde med den øvrige lufttrafik i det lave luftrum. 

Den indledende fase af UTM-platformen til og med 2022 er finansieret via en statslig bevilling på 25 mio. kr.

===

Vil du vide mere om dronearbejdet i Naviair, kan du følge med via Naviair UTM på LinkedIn, Facebook eller Twitter: