TNC-afgifter

Naviairs indtægter stammer hovedsagligt fra en-route- og TNC-afgifter. Herunder ses forklaringer, udregningsmetoder og pris-eksempler for TNC-afgiften.

> Informationer om Enroute-afgifterHvad er en TNC-afgift?

TNC betyder ”Terminal Navigation Charge”. 

TNC dækker over ydelsen af lufttrafiktjeneste ved ind- og udflyvning fra København, Roskilde eller Billund. Afgiften dækker alle Naviairs direkte og indirekte omkostninger vedrørende lufttrafiktjeneste ved de nævnte lufthavne. Afgiften opkræves pr. IFR-start, differencieret efter luftfartøjets vægt. 

Priserne er i 2022 
TNC-afgiften er 1.212,87 DKK for både København, Roskilde og Billund.


Eksempler på TNC-afgiften for 2022:

Eksempel 1:
Start fra København, Roskilde eller Billund med MTOW = 150 ton.
TNC-afgift: (150/50)^0,7 * unitrate 1.212,87 DKK = 2,16 * 1.212,87 = 2.616,97 DKK

Eksempel 2:
Start fra København, Roskilde eller Billund med MTOW = 73 ton.
TNC-afgift: (73/50)^0,7 * unitrate 1.212,87 DKK = 1,30 * 1.212,87 = 1.580,74 DKK