Betalingsbetingelser

Betalingsbetingelser vedrørende Terminal Navigation Charge (TNC) på Københavns Lufthavne A/S og Billund Lufthavn A/S

1.1 Brugeren af luftfartøjet hæfter for afgiftens betaling.

1.2 Beregning og opkrævning af afgiften og eventuelle renter sker ved EUROCONTROLs foranstaltning på vegne af Naviair.

1.3 Den sidste rettidige indbetalingsdato for et faktureret beløb er 30 dage efter fakturadato. Ved manglende rettidig betaling opkræves der renter, hvis størrelse fastsættes i overensstemmelse med renteloven, for hver påbegyndt måned efter sidste rettidige indbetalingsdato.