FN's Verdensmål

Styrket fokus gennem FN’s Verdensmål


Naviair har tilrettelagt bæredygtighedsarbejdet inden for FN’s 17 verdensmål for en mere økonomisk, social, miljørigtig og bæredygtig verden. 


Den danske regering har forpligtet Danmark på FN’s 17 Verdensmål og har i 2021 udgivet en konkret handlingsplan for, hvordan Danmark skal være med til at indfri målene.


Naviair har sat ambitiøse mål, der understøtter målsætningerne i den danske klimalov, og som skal sikre et bæredygtigt Naviair. I 2022 har Naviair gennemført og planlagt nye initiativer med henblik på at om at være en CO2-neutral virksomhed allerede i 2030.


Naviair tager udgangspunkt i regeringens handlingsplan og har organiseret sit arbejde i 3 spor: ”Vores Liv”, ”Vores Planet” og ”Vores Samfund” under ledelse af Naviairs Sustainability committee.Vores liv

Verdensmaal3

Verdensmaal5

Verdensmaal8

Verdensmål 3, 5 og 8 og fokuserer på trivsel, sundhed, mangfoldighed, ligestilling samt inklusion og socialt ansvar. 

Læs mere fra side 19 i Naviairs bæredygtighedsrapport. Vores planet

 Verdensmaal7 Verdensmaal12 Verdensmaal13

Verdensmål 7, 12 og 13 samt Naviairs overordnede klimamål om at blive CO2-neutral i 2030, fokuserer på CO2-reduktion gennem energioptimering, genbrug og genanvendelse, bygning og reno­vering samt indkøb og forbrug. 

Læs mere fra side 15 i Naviairs bæredygtighedsrapport.  


Vores samfund

 Verdensmaal9 Verdensmaal13 

Verdensmål 9 og 13 samt Naviairs forretningsstrategiske målsæt­ninger fokuserer på optimering af infrastruktur, tilgængelighed og operationelle koncepter samt bæredygtig omstilling af luftfarten.

Læs mere fra side 10 i Naviairs bæredygtighedsrapport. > Læs "Bæredygtighedsrapport 2022"