FN's Verdensmål

Styrket fokus gennem FN’s Verdensmål


Naviair har tilrettelagt bæredygtighedsarbejdet inden for FN’s 17 verdensmål for en mere økonomisk, social, miljørigtig og bæredygtig verden. 

Den danske regering har forpligtet Danmark på FN’s 17 Verdensmål og har i 2021 udgivet en konkret handlingsplan for, hvordan Danmark skal være med til at indfri målene.


Naviair tager udgangspunkt i regeringens handlingsplan og har organiseret sit arbejde i 3 spor under ledelse af Naviairs Sustainability committee:


> Læs  Bæredygtighedsrapport 2023


Vores liv

Verdensmaal3

Verdensmaal5

Verdensmaal8

Verdensmål 3, 5 og 8.
Her arbejder vi med trivsel, sundhed, mangfoldighed, ligestilling samt inklusion og socialt ansvar. Vores planet

 Verdensmaal7 Verdensmaal12 Verdensmaal13

Verdensmål 7, 12 og 13.
Her arbejder vi med at reducere Naviairs egen CO2-udledning gennem energioptimering i Naviair, genbrug og genanvendelse samt mere bæredygtigt indkøb og forbrug.Vores samfund

 Verdensmaal9 Verdensmaal13 

Verdensmål 9 og 13.
Her arbejder vi med Naviairs bidrag til bæredygtig omstilling af luftfarten gennem optimering af infrastruktur, tilgængelighed og operationelle koncepter.