Bæredygtighed


Luftfarten arbejder mod et mål om at være klimaneutral i 2050. Naviair bidrager til målet gennem sikker og effektiv lufttrafikstyring. 


Naviairs målsætning er gennem vores ydelser at give luftfartsselskaberne det miljømæssigt bedste valg uden at gå på kompromis med sikkerheden. Med andre ord arbejder Naviair for, at luftfartsselskaberne kan flyve deres mest direkte rute.


Naviair arbejder også målrettet for reduktion af Naviairs egen direkte CO2-udledning via drift og vedligehold af bygninger og andet materiel.


I Naviairs bæredygtighedsrapport kan du læse mere om Naviairs bæredygtighedsarbejde. Rapporten indeholder oplysninger om virksomhedens miljøforhold, sociale forhold, personaleforhold, herunder mangfoldighed og forhold vedrørende respekt for menneskerettigheder, bekæmpelse af korruption og bestikkelse

> Læs "Bæredygtighedsrapport 2023"


VoresForretning2022