Bæredygtighed


Det er Naviairs målsætning, at vi gennem vores ydelser giver vores kunder det miljømæssigt bedste valg uden at gå på kompromis med sikkerheden.

Naviair bidrager aktivt til en bæredygtig transformation af luftfarten ved at tage medansvar for en reduktion af CO2-udledningen i luftfartsbranchen. Naviair samarbejder med luftfartsaktører, forskere og søsterorganisationer om en bæredygtig luftfart i Danmark.


Naviair har sat ambitiøse mål, der understøtter målsætningerne i den danske klimalov, og som skal sikre et bæredygtigt Naviair. 


I 2022 har Naviair gennemført og planlagt nye initiativer med henblik på at opfylde langsigtede mål frem mod 2026 samt målet om at være en CO2-neutral virksomhed allerede i 2030.


Naviair har tilrettelagt bæredygtighedsarbejdet inden for FN’s 17 verdensmål for en mere økonomisk, social, miljørigtig og bæredygtig verden. 

Den danske regering har forpligtet Danmark på FN’s 17 Verdensmål og har i 2021 udgivet en konkret handlingsplan for, hvordan Danmark skal være med til at indfri målene.

Naviair tager udgangspunkt i regeringens handlingsplan og har organiseret sit arbejde i 3 spor under ledelse af Naviairs Sustainability committee:

  • Vores Liv
  • Vores Planet
  • Vores Samfund


Til venstre fortæller vi kort om vores bæredygtighedsarbejde i fire underkategorier. Eller læs i sin helhed vores Bæredygtighedsrapport 2022 med resultater, mål og data. 


Læs "Bæredygtighedsrapport 2022"
VoresForretning2022