Vores CO2 regnskab

Naviairs CO2-regnskab


Fra januar 2019 begyndte Naviair at måle på vores konkrete CO2-udledning. Derfor har vi nu et klart billede af vores totale CO2-udledning og kan på den måde udarbejde konkrete tiltag for at reducere vores udledning netop der, hvor der er potentiale for forbedring. Vores udregning er baseret på en model, der bygger på den internationale standard Greenhouse Gas Protocol Initiative (GHG-protokollen) og indeholder en omfattende database, der dækker udledningsfaktorer på verdensplan.

Ved hjælp af CO2-regnskabet kan vi identificere, prioritere og spore energibesparende tiltag bedre for at komme i mål med at blive CO2-neutrale i 2030.

co2udslip

Hvor kommer udledningen fra?
I forhold til 2019, har vi i Naviair nedbragt sit CO2-aftryk med 223 ton svarende til 15,6 procent. Men intet har været, som vi har set det før. Vi har rejst mindre grundet COVID-19-restriktioner og nedlukning af Danmark. Derfor ser vi et stort fald i emission fra flytransport og brændstof fra vores biler i 2020. Vi har opholdt os mere på vores hjemmearbejdsplads, og derfor er vores affaldsmængde ligeledes reduceret kraftigt.

På trods af nedlukning har Naviair mange medarbejdere, der møder fysisk på arbejdspladsen i Naviairs teknikafdeling, kontrolcentral og i de danske tårne rundt omkring i landet. Det betyder, at vores strømforbrug til drift af maskiner, køl og elektricitet er stabilt i forhold til 2019 – dog er vores CO2-aftryk lavere, da vi er overgået delvist til grøn energi fra solceller, og vi har foretaget flere energisparende tiltag gennem 2020.

Læs mere her på siderne, eller i Rapport for samfundsansvar, om vores energisparende tiltag, hvordan vi arbejder med at overgå fra fossile brændstoffer til mere bæredygtige alternativer, samt hvordan vi arbejder med genbrug, genanvendelse og reduktion af affaldsmængder.