FN's Verdensmål

Verdensmålene som løftestang


FN har fastsat 17 mål for en mere økonomisk, social og miljørigtig, bæredygtig verden. Verdensmålene beskriver de udfordringer, som verdenssamfundet står over for og sætter en fælles global retning for, at vi i 2030 har en verden i balance. Den danske regering har forpligtet Danmark på de 17 Verdensmål i FN. Det støtter Naviair op om, og derfor kigger vi blandt andet mod FN’s verdensmål, når vi skal genopbygge Danmark og luftfarten under og efter COVID-19-krisen. Øget mobilitet og tilgængelighed, vedvarende energi, cirkulære forretningsmodeller, bedre affaldshåndtering og ressourceudnyttelse er vigtige elementer for at indfri FN’s Verdensmål, og i Naviair tror vi på, at der er et kæmpe potentiale i netop disse elementer, som kan medvirke til en lavere klimapåvirkning. Verden omkring os har i stigende grad brug for - og efterspørger - disse løsninger, og det vil vi være med til at understøtte.

Verdensmålene hjælper os med at sikre, at vi vedholder vores strategiske fokus, når det gælder omstilling til en mere bæredygtig luftfart. De er vores overordnede ramme til at sætte mening og retning på vores indsats, men er også på længere sigt en mulighed for at arbejde med udvikling af vores forretning.

Verdensmål 7
Vi vil nedbringe vores energiforbrug og øge andelen af vedvarende energi i Naviairs faciliteter og til Naviairs tekniske installationer.

Verdensmål 8
Vi vil bidrage til samfundsøkonomien gennem øget mobilitet og tilgængelighed i Danmark.

Verdensmål 9
Vi vil tage ansvar for udviklingen af luftrumsstrukturen i Danmark, der sikrer mobilitet og tilgængelighed.

Verdensmål 12
Vi vil anvende ressourcer på ansvarlig og bæredygtig vis.

Verdensmål 13
Vi vil hjælpe hele sektoren med at blive miljørigtig ved at stille vores viden og data til rådighed, samt ved at gøre Naviair CO2 -neutral.

Verdensmål 15
Vi vil sikre bæredygtig renovering og indkøb af ydelser i forbindelse med renovering.


Naviairs verdensmål: Naviair bidrager til at indfri FN’s Verdensmål gennem den måde, vi driver vores forretning på. Vi har identificeret, hvilke af FN’s Verdensmål, vi arbejder med, og hvilke mål det i fremtiden vil give mening og værdi at arbejde endnu mere med inden for alle de områder, der supplerer Naviairs forretningsstrategi – og som giver værdi for Naviair som en ansvarlig og bæredygtig virksomhed.

Med afsæt i Naviairs forretningsstrategi har vi i 2019 udarbejdet en liste over de verdensmål, vi arbejder aktivt med at indfri i Naviair. I 2020 har vi foretaget en prioritering af de verdensmål, hvor vi som virksomhed har størst påvirkning – og hvor vores kunder stiller de største krav til os. Derfor arbejder vi aktivt i de kommende år med de verdensmål, der handler om bæredygtig energi, ansvarligt og bæredygtigt forbrug og byggeri, mobilitet og tilgængelighed samt bekæmpelse af klimaforandringer.