> Ressourcer og genanvendelse


Ambition
Vi vil reducere Naviairs samlede ressourceforbrug og understøtte genanvendelse af forbrugte ressourcer.

Hvorfor er det vigtigt?
Verden har ikke uanede ressourcer. Derfor skal vi indrette vores hverdag og arbejdsdag, så vi forbruger mindre Og det vi ikke bruger og ender med at smide væk, skal vi give nyt liv. Derfor tager Naviair et ansvar for, at vi som virksomhed støtter op om både de processer, der forebygger affald samt sikrer, at det vi forbruger, genanvender vi. Naviair har en rolle i forhold til egne indkøb og indgår leverandøraftaler med virksomheder, der ønsker at tage ansvar for en fremtid med en bedre udnyttelse af ressourcerne.

Mål for 2021
• Vi vil afsøge mulighederne for at indgå en aftale med en samarbejdspartner, der ligesom med vores IT-udstyr, genanvender vores gamle møbler og andet inventar.
• Vi vil fortsat sikre, at andelen af genanvendelse af udtjente produkter enten ved videresalg eller ved aftaler med virksomheder, der genbruger, nyttiggør eller bortskaffer på den mest miljørigtige måde.
> Gældende for 100 procent af vores IT-udstyr
> Gældende for 100 procent af vores møbler og inventar
• Vi vil nedbringe vores allerede lave print-forbrug med yderligere 30 procent.
• Vi vil øge andelen af el- og hybridkøretøjer til at udgøre 66 procent af den samlede flåde.

Fremdrift 2021
Vi har i 2021 arbejdet aktivt med at sikre, at bortskaffelse af møbler og inventar sker på den mest miljørigtige måde. I 2021 har vi afsøgt mulighederne for at indgå aftaler med samarbejdspartnere, der kan genanvende vores gamle møbler og inventar. Det er lykkedes, og Naviair har indgået et samarbejde med Dragør Skole, der overtager vores udtjente møbler og inventar og giver det nyt liv.

I henhold til 100 procent genanvendelse på vores IT-udstyr, med undtagelse af harddiske, er dette opnået. Det udtjente udstyr bliver genbrugt, og det, der ikke kan genanvendes, bliver bortskaffet på den mest miljøhensigtsmæssige måde gennem vores samarbejdsaftale med ATEA.

Målsætningen om at nedbringe det allerede lave printforbrug med yderligere 30 procent i 2021 er nået. Fra 2017-2021 er printforbruget nedbragt fra 1.168.998 print til 410.664 print en reduktion på 65 procent. Vi har skiftet og reduceret vores printerflåde fra 46 aktive printere til 24 printere for blandt andet at nedbringe omkostninger til print og strøm. Vi har hertil en formodning om, at det mindre forbrug i nogen grad skyldes hjemsendelse af store dele af Naviairs medarbejdere under COVID-19-krisen. Omvendt har vi en klar forventning om, at hjemsendelsen har været med til at ændre vores vaner i forhold til forbrug – herunder print.

Naviairs mål for 2021 var at øge andelen af el- og hybridbiler til at udgøre 66 procent af den samlede flåde. Dette mål er nået, og flåden udgøres nu af 72 procent el- og hybridbiler.

Vores langsigtede mål og vision 2026
Vi vil have et Naviair, der handler mindre ind, forbruger mindre og giver nyt liv i stedet for at smide ud. Det er en tankegang, som vi ønsker, skal bo i alle vores medarbejdere, og derfor vil vi løbende arbejde med forbrugskulturen i hele Naviair.

Vi ønsker at reducere vores klimaaftryk på vores madforbrug i kantinedriften med 10 procent senest i 2026. Dette opnås i tæt samarbejde med vores kantineleverandør blandt andet gennem mindre forbrug af oksekød og færre fedtholdige fødevarer.

Vi ønsker at nedbringe vores omkostninger til rejseaktivitet, samtidig med at vi nedbringer vores CO2-aftryk. Det vil vi gøre ved at reducere Naviairs brændstofsforbrug med 40 procent senest i 2026 ved at ændre på vores kørselsmønstre samt udskifte vores køretøjsflåde til bæredygtige alternativer, hvor det muligt. Derudover vil vi frem mod 2026 sænke antallet af tjenesterejser og hotelovernatninger i forhold til året 2019. Målet er at nedbringe rejseforbruget med 30 procent i 2026 i forhold til 2019.

Mål for 2022
• Vi vil fokusere på at optimere vores affaldshåndtering i henhold til de øgede krav i affaldsreglementet, der træder i kraft i 2022. Vi vil derfor køre en målrettet kampagne, hvor vi informerer og guider medarbejderne i Naviair i korrekt affaldshåndtering.
• Vi vil fortsat sikre, at andelen af genanvendelse af udtjente produkter enten ved videresalg eller ved aftaler med virksomheder, der genbruger, nyttiggør eller bortskaffer på den mest miljørigtige måde. Gældende for 100 procent af vores IT-udstyr (eksklusive harddiske), møbler og inventar.
• Vi vil lave en digital strategi for blandt andet at bibeholde vores lave printforbrug trods tilbagevende fremmøde i Naviair.
• Vi vil reducere vores transport mellem tjenestesteder og rejse mindre til møder i udlandet gennem øget digitalisering og ved kontinuerligt fokus på at udvikle den hybride arbejdsplads.

> Læs "Bæredygtighedsrapport 2021"