> Optimering af trafikkoncepter


Naviair leder fly gennem det danske luftrum, og det er derfor ikke Naviair, der direkte udleder CO2 i forbindelse med flyvninger. Naviair kan kun medvirke direkte til luftfartsselskabernes klimaaftryk i det omfang, Naviair er direkte årsag til begrænsninger i den maksimale kapacitet og/eller fleksibiliteten i form af forsinkelser i luften eller udgivne restriktioner i form af længere flyveveje. Det er derfor vores vurdering, at vi ikke direkte udsætter samfundet for væsentlige klima- eller miljømæssige risici, men at vi altid søger at optimere vores processer, så vores kunder får mulighed for at flyve miljørigtigt og sikkert på én og samme tid.

Ved at tilbyde frit valg af flyvevej i det dansk-svenske luftrum medvirker vi indirekte til at reducere luftfartens udledning af CO2. Der har været frit valg af flyvevej i den dansk-svenske FAB siden 2011, og siden har vi deltaget aktivt i det internationale samarbejde om at udvide området med frit valg af flyvevej, og i dag er det udvidet til at omfatte hele det nordiske område. Gennem Borealis – et samarbejde mellem lufttrafikstyringsselskaberne i Danmark, Sverige, Norge, Finland, Estland, Letland, UK, Irland og Island – har vi medvirket til en yderligere udbredelse, så hele det nordeuropæiske område er endeligt omfattet i 2021. Beregninger fra Eurocontrol viser, at fri planlægning af flyvevej i det nordeuropæiske område samlet set har potentiale til at reducere luftfartsselskabernes CO2-udledning med 47.000 ton pr. år og 210.000 ton NOX-udledning pr. år. Samtidig vil selskaberne samlet set kunne spare 15.000 ton brændstof pr. år, hvilket er beregnet til at give en årlig besparelse på 158 mio. kr. Hvis selskaberne vælger at benytte sig af frie flyveveje, bidrager Naviair altså indirekte med en betydelig reduktion af CO2-udledning.

Naviair er omfattet af en række krav fra EU, der fastlægges for fem år i såkaldte referenceperioder. For hver referenceperiode aftales der specifikke krav til luftfarten, og Naviair er underlagt blandt andet miljøkrav til trafikafviklingen i dansk luftrum, samt i Københavns ACC og på Københavns Lufthavn.

Vi er i referenceperiode 3 (RP3), der løber fra 2020 til 2024, og vi har i denne periode, for Københavns ACC og Københavns Lufthavn, krav om:
• Mindre end 0,10 minutters gennemsnitlig forsinkelse i terminalområdet for ankommende flyvninger til Københavns Lufthavn. Vi levede op til kravet i 2020, da vi har haft 0,00 minutters forsinkelse per ankomst til København.

Derudover har vi for dansk luftrum et krav om:
• Mindre end 1,21 procent horisontal flyveeffektivitet i det danske luftrum – det vil sige, hvor tæt et flys faktiske fløjne rute er på den mest direkte og dermed mest optimale rute igennem dansk luftrum. Kravet blev opfyldt i 2020, hvor vi har haft 1,12 procent afvigelse i gennemsnit fra den mest optimale rute gennem dansk luftrum. Det vil sige, at 98,88 procent af alle flyvninger i dansk luftrum, flyver den mest direkte rute.
• Mindre end 0,07 minutters gennemsnitlig forsinkelse på en route flyvninger i dansk luftrum. Kravet blev opfyldt i 2020, hvor vi har haft 0,00 minutters gennemsnitlig forsinkelse pr. flyvning.

Kravene for RP3 på ovenstående områder er ens for alle årene i referenceperiode 3. I 2021 vil kravene derfor være identiske med dette års krav.

Ud over RP3’s målsætninger, vil vi 2021 undersøge, om vi skal opstille performancemål for:
• Antallet af starter ud af Københavns Lufthavn, der har en uafbrudt stigning til den ønskede flyvehøjde sammenlignet med det totale antal starter.
• Antallet af ankomster til Københavns Lufthavn, der har en uafbrudt nedstigning til lufthavnen sammenlignet med det totale antal ankomster.
• Hvor meget ekstra flyvetid, der bruges i terminalankomstområdet under anflyvning til lufthavnen i forhold til den mest direkte rute.
• Hvor meget ekstra tid, der bruges på taxi ud til startbanen i forhold til den mest direkte rute.
• Hvor meget længere er den faktiske fløjne rute for et fly i forhold til den kortest mulige rute, der kan planlægges efter.

Det vil vi, fordi vi i samarbejde med vores kunder skal analysere, om der er yderligere områder, hvor vi kan bidrage til at sænke vores kunders klimaaftryk.

Verdensomspændende indsats for nedbringelse af CO2-emissioner
På det globale plan medvirker Naviair til at skabe grundlaget for betydelige fremtidige reduktioner i udledningen af CO2 gennem partnerskabet i Aireon. Med Aireons satellitbaserede overvågning får lufttrafikstyringsselskaberne adgang til fuld overvågning af flytrafikken over hele kloden, og sikkerhedsafstandene kan derfor reduceres, så flytrafikken over oceaner, ørkener og andre fjerne egne kan afvikles langt mere effektivt end hidtil, blandt andet fordi flyene kan opnå en række højde- og kurskorrektioner undervejs, og dermed flyve optimalt i forhold til forholdene. Yderligere giver en fuld flyovervågning mulighed for at etablere en langt mere fleksibel rutestruktur end hidtil.

Den forbedrede overvågning er et stort fremskridt for lufttrafikstyringen. Ud over de sikkerhedsmæssige fordele giver systemet også lufttrafikstyringsselskaberne mulighed for at udnytte luftrummet langt mere effektivt end i dag. Dermed kan luftfartsselskaberne spare brændstof og flyvetid, og miljøet bliver sparet for betydelige mængder CO2. Helt konkret viser en beregning gennemført af NAV Canada, at der på denne baggrund er betydelige økonomiske og miljømæssige gevinster at hente. Globalt vil flere end 900.000 interkontinentale flyvninger årligt få fordele af bedre overvågning. Det vil medføre en årlig reduktion af drivhusgasser i CO2-ækvivalenter på mere end 10 mio. ton og besparelser på brændstof på over 1 mia. kr. Det er vores målsætning i alle vores ydelser at give kunderne det miljømæssigt bedste valg uden at gå på kompromis med sikkerheden.


Udvidet Borealis-samarbejde i 2021
I 2020 er det besluttet at samle miljøeksperter fra alle Borealis-medlemslandene, inklusive Naviair. De skal med høj prioritet gennem 2021 udarbejde ”Borealis Environmental Strategy” herunder identificere nye miljøtiltag, der kan nedbringe luftfartens CO2-udslip. Dette sker med udgangspunkt i blandt andet European Green Deal, SES II+ og Eurocontrols Performance Scheme.

Naviair vil sammen med de øvrige Borealis-medlemslande være repræsenteret på Earth Day den 22. april 2021 og World Environmental Day den 5. juni 2021, hvor målet er at fremhæve lufttrafikstyringsselskabernes miljøperformance og skabe synlighed over de positive miljøeffekter som fx Free Route Airspace, som Borealis-medlemslandene har implementeret.