> Miljørigtige indkøb

Ambition
Vi vil sikre, at miljøforhold og bæredygtighed konsekvent tænkes ind og prioriteres ved indkøb og udbud.

Hvorfor er det vigtigt?
Naviair ønsker at påtage sig et medansvar for en bæredygtig udvikling. Derfor vil vi gennem vores indkøbsprocesser udnytte vores indkøbsvolumen til at understøtte en bæredygtig omstilling ved at stille miljøkrav i forbindelse med vores indkøb og udbud. Naviair bidrager gennem vores indkøbsstrategi til at støtte den miljørigtige del af markedet. Under hensyn til pris og kvalitet køber Naviair derfor de produkter og serviceydelser, som i deres livscyklus – fra råvarer til produktion, brug, bortskaffelse og recirkulering – er mest miljørigtige. Hensynet til miljøet inddrages på lige fod med andre hensyn, når Naviairs indkøb og udbud planlægges og gennemføres.

Mål for 2021
• Vi vil fortsat prioritere valg af leverandører, der er miljøcertificerede samt prioritere indkøb af de produkter og serviceydelser, som i deres livscyklus – fra råvarer til produktion, brug, bortskaffelse og recirkulering – er mest miljørigtige.
• Vi vil stille krav til vores leverandører om dokumentation for, hvordan de er med til at indfri FN’s 17 Verdensmål.
• Vi vil fastholde økologiandel på 100 procent for både kaffe og te og 60-90 procent svarende til sølvmærket i økologi for kantinedriften.

Fremdrift i 2021
Vi har i 2021 fortsat arbejdet fra 2020 med optimering og centralisering af indkøb i Naviair. Arbejdet fortsætter i 2022 som et løbende projekt og en del af Naviairs strategi ”Rejsen 2025”. I 2021 har vores indkøbsafdeling fået tilført ressourcer, der betyder, at arbejdet med centralisering af indkøb og tilvejebringelse af understøttende indkøbsdata er væsentligt forbedret. Det danner videre grundlag for at kunne arbejde mere aktivt med miljørigtige indkøb og leverandører.

Ved genforhandlinger og valg af nye leverandører i 2021 er hensynet til bæredygtighed og miljø inddraget på lige fod med pris og kvalitet. Vi har i samtlige udbudsprocesser haft stort fokus på at stille miljøkrav til vores leverandører, og på alle vores centralt handlede indkøb og leverandøraftaler bliver relevant dokumentation altid kontrolleret.

Vi har haft et øget fokus på verdensmålene 13, 14 og 15 i forbindelse med de aftaler, som vi har forhandlet og drevet fra centralt indkøb. Gældende for eksempelvis printeraftaler, køretøjer, kaffe- og the-ordning samt kantinedrift.

Vi har konkret arbejdet med at sikre:
• en ny aftale for printere og reduceret printerforbrug,
• en øget andel af el- og hybridbiler i vores bilflåde,
• en ny kaffe- og te-aftale, der er 100 procent økologisk og nye energibesparende maskiner,
• øget andel af økologi i vores kantine, der svarer til mellem 60-90 procent økologi.

Vores langsigtede mål og vision 2026
Vi vil fortsætte vores årlige opfølgning på klimaaftrykket i Naviairs indkøb og følge udviklingen i metodegrundlaget for statens udregningsmodel. Dermed blive mere præcise i vores Scope 3-beregning og øge den målrettede indsats på de indkøbskategorier med mest potentiale.

Det vil medføre, at vi frem mod 2026 har en forventning om løbende at reducere vores klimaaftryk og opnå en reduktion på minimum 40 procent i 2026 i forhold til 2020 for GHG-protokollens Scope 3. De 40 procent skal blandt andet realiseres igennem mindre forbrug og færre indkøb samt et skifte fra konventionelle produkter til bæredygtige produkter.

Vi har i Naviairs nye Operating Model for indkøb indarbejdet en bedre kontrol af de ønskede indkøb, således at vi får en mere fyldestgørende behovsafdækning. Det skal sikre, at det, der bliver indkøbt, udspringer af reelt behov, og vi derfor får minimeret de indkøb, der ikke er strengt nødvendige.

Bæredygtige indkøb er en del af Naviairs procedurer for indkøb. Formålet med Naviairs indkøbsproces er at sikre, at indkøb sker på de bedste betingelser i forhold til pris, kvalitet, leveringssikkerhed og miljørigtighed. Dette skal sikres ved, at udvælgelse samt løbende evaluering af leverandører, forberedelse af indkøb og varemodtagelse i Naviair er styret og følger fastlagte arbejdsgange. I 2021 fortsatte vi arbejdet med at optimere vores indkøbsprocesser samt udarbejdede målrettet kommunikation internt i Naviair for at sikre, at indkøbsprocesserne og retningslinjerne følges og er lette at forstå og tilgå. Vi har udarbejdet en udvidet indkøbsportal, hvor alle medarbejdere kan finde viden, og hvor materiale omkring indkøb er tilgængeligt.

Det er vores langsigtede mål, at det bliver en selvfølge, at handle minimalt og bæredygtigt ind hos de mest bæredygtige leverandører, der tager et ansvar for indfrielse af verdensmålene.

Mål for 2022
• Vi vil kortlægge vores klimaaftryk på alle vores indkøb samt hele scope 3. På baggrund af kortlægning af emissionen for produktkategorier og brancher vil vi udvælge indsatsområder, hvor vi vil nedbringe klimaaftrykket.
• Vi vil fastsætte mål for nedbringelse af Scope 3-emissioner gældende fra 2023.
• Vi vil fortsat prioritere valg af leverandører, der er miljøcertificerede samt prioritere indkøb af de produkter og serviceydelser, som i deres livscyklus – fra råvarer til produktion, brug, bortskaffelse og recirkulering – er mest miljørigtige.
• Vi vil vælge de meste relevante leverandører ud fra vores fastsatte miljøkriterier og foretage en systematisk opfølgning på leverandørernes dokumentation.
• Vi vil stille krav til vores leverandører om dokumentation for, hvordan de er med til at indfri FNs Verdensmål 13, 14 og 15.


> Læs "Bæredygtighedsrapport 2021"