> Miljørigtige indkøb


Ambition
Vi vil sikre, at miljøforhold og bæredygtighed konsekvent tænkes ind og prioriteres ved indkøb og udbud.

Hvorfor er det vigtigt?
Naviair ønsker at påtage sig et medansvar for en bæredygtig udvikling. Derfor vil vi gennem vores indkøbsprocesser udnytte vores indkøbsvolumen til at understøtte en bæredygtig omstilling ved at stille miljøkrav i indkøb og udbud. Naviair bidrager gennem sin indkøbsstrategi til at støtte den miljørigtige del af markedet. Under hensyn til pris og kvalitet køber Naviair derfor de produkter og serviceydelser, som i deres livscyklus – fra råvarer til produktion, brug, bortskaffelse og recirkulering er mest miljørigtig.

Hensynet til miljøet inddrages på lige fod med andre hensyn, når Naviairs indkøb og udbud planlægges og gennemføres.


> Læs mere i "Rapport for Samfundsansvar 2020" (udgivet april 2021)