> Energieffektivt Naviair


Ambition
Vi vil nedbringe vores energiforbrug og øge andelen af vedvarende energi i Naviairs faciliteter og til Naviairs tekniske installationer.

Hvorfor er det vigtigt?
Grøn el står som en af løsningerne på klimaudfordringerne – men det rejser også spørgsmålet: Kan vi etablere grøn elproduktion hurtigt nok? Der findes ingen politisk strategi for, hvordan vi sikrer, at elnettet kan muliggøre en elektrificering af varmepumper og elbiler. Og endnu intet politisk mål for, hvilken service eldistributionsnettet skal kunne levere i en fremtid med markant øget elektrificering. Derfor har Naviair fokus på at sikre en effektiv forbrugsplanlægning og være med til at skabe muligheder for nye lagringsteknologier der, hvor vi afvikler trafik. Naviair vil udforske potentialet for elektrificering i form af fx el til varmepumper og infrastruktur til elbiler som erstatning for fossile brændsler.

Naviair er indstillet på at minimere belastningen af eldistributionsnettet og være en medspiller i fremtidens smartstyring af forbrug. Det er afgørende, at Naviair tilpasses fremtidens investering med fokus på maksimalt udjævning af elforbrug over døgnet.


> Læs mere i "Rapport for Samfundsansvar 2020" (udgivet april 2021)