Klima


I 2020 har vi brugt tid på at skærpe vores ambitioner – både hos os selv og sammen med vores partnere og kunder. Vi vil bidrage til en bæredygtig transformation af luftfarten ved at tage medansvar for en reduktion af CO2-udledningen i luftfartsbranchen og samarbejde med politikere, forskere, naboer og organisationer om en bæredygtig luftfart i Danmark.

Vi vil være frontløbere inden for bæredygtig omstilling af luftfarten ved at:
• sænke Naviairs CO2-aftryk betydeligt mod 2023, være CO2-neutrale i 2030 og bidrage aktivt til, at hele luftfartsektoren inklusive os selv er CO2-neutral i 2050.
• tage ansvar for at udvikle luftrumsstrukturen og derved bidrage til samfundsøkonomien gennem øget mobilitet og tilgængelighed i Danmark.
• sikre en bæredygtig tankegang hos alle medarbejdere – og at bæredygtighed konsekvent tænkes ind i indkøb, kontrakter, nybyggeri og renovering.
• arbejde tæt sammen med kunder, brugere og leverandører om udvikling af miljørigtige initiativer.


Vi har strategier for, hvordan vi kontinuerligt skal arbejde med at reducere vores eget forbrug, sikre bæredygtige løsninger og reducere klimapåvirkninger. Vi har også strategier for, hvordan vi arbejder med at fremme en stærk miljøprofil, tankegang og adfærd hos alle medarbejdere, samt sikrer, at miljøforhold konsekvent tænkes ind og prioriteres ved indkøb, kontrakter, nybyggeri, renovering og genbrug. Derudover har vi strategier for, hvordan vi skaber et ”Naviair i balance” gennem kontinuerligt fokus på trivsel, mangfoldighed og social ansvarlighed.

På baggrund af strategierne har vi defineret konkrete handlinger for at sikre en bæredygtig udvikling frem mod 2023. I Naviairs "Rapport for samfundsansvar" kan du læse mere om, hvilke initiativer, vi arbejder med. Handlingerne bliver løbende tilpasset de muligheder, der byder sig for at foretage miljørigtige og socialt ansvarlige prioriteringer for Naviair i samarbejde med kunder, brugere af Naviairs ydelser og leverandører.

Vi arbejder for:

At nedbringe vores direkte klimapåvirkning gennem:
• Et energieffektivt Naviair
• Et Naviair, der foretager miljørigtige indkøb
• Et ressourceeffektivt Naviair med fokus på bæredygtig renovering
• Et miljørigtigt Naviair med fokus på et minimalt ressourceforbrug og øget genanvendelse
• Et Naviair med fokus på bæredygtig transport

Et Naviair i balance:
• Et Naviair med fokus på mangfoldighed
• Et Naviair med fokus på arbejdsmiljø og trivsel
• Et Naviair med stærke kompetencer og ressourcer
• Et Naviair med et gearskifte for ledelse
• Et Naviair, der tager et socialt ansvar

Vi har dedikerede kræfter til arbejdet med at implementere og forankre Naviairs miljøstrategi og delstrategier. Vores miljøafdeling udvikler og driver Naviairs strategier og initiativer i tæt samarbejde med den øverste ledelse og organisationen i sin helhed – og det konkrete arbejde strækker sig blandt andet over energioptimering, indkøb, leverandørstyring, forretningsetik og økonomi på tværs af Naviairs værdikæde. Vores organisering af miljøarbejdet – og ledelsen af dette – er essentiel for at sikre forankring, fremdrift, implementering og konkrete resultater på et område, hvor vi sammen med vores kunder, vil sikre fremdrift mod en mere bæredygtig luftfart. Miljøafdelingen bistår og arbejder tæt sammen med tre arbejdende udvalg, med ledelses- og medarbejderrepræsentanter. De er dedikerede om hvert sit område; Vores liv, Vores planet og Vores samfund.

”Et Naviair i balance” og de delstrategier, der knytter sig til arbejdet, er forankret og drevet i vores HR-afdeling.

> Læs "Rapport for Samfundsansvar 2020"