FPC-Operatør


Kunne du tænke dig et job hos Naviair i kontrolcentralen i København, og vil du være med til at sørge for, at fly i dansk luftrum kommer sikkert rundt i luftrummet?

Så læs mere her om uddannelsen som FPC-operatør hos Naviair.


Hvad laver en FPC-operatør?

FPC er en forkortelse for Flight Planning Center, og som uddannet FPC-operatør vil du fra kontrolcentralen i Kastrup blandt andet bistå piloter i planlægningen af deres flyvninger, herunder assistere med udarbejdelse af flyveplaner, give information om aktuelle forhold og ændringer i luftrummet samt besvare andre luftfartsrelaterede spørgsmål.

FPC består af to enheder: Flight Data (FDA) og Briefing/NOF (NOTAM Office).

FDA er døgnbemandet og behandler telegrammer til ATM-systemet (Air Traffic Management) og er ansvarlig for at modtage og videregive data telefonisk ved uregelmæssigheder eller nedbrud i de automatiske systemer. Briefing er centralt meldekontor i København FIR for alle flyvepladser uden et lokalt meldekontor.

Briefing assisterer piloter i planlægningen af deres flyvning, f.eks.med flyveplaner, indhentning af NOTAM (Notice to airmen) samt andre luftfartsrelaterede spørgsmål.

NOF (NOTAM Office) er nationalt NOTAM-kontor for Danmark, Grønland, Færøerne. NOF modtager henvendelser fra flyvepladser og forestår udsendelse at NOTAM. NOTAM indeholder information af midlertidig karakter og spiller en afgørende rolle i at informere brugerne om aktuelle forhold og ændringer i og omkring luftrummet.

Uddannelsen

Du starter med et basisforløb på 8 uger på skolen Entry Point North i Malmø. Her vil du blive oplært i basisfærdighederne for at kunne arbejde som FPC-operatør.

Entry point North er et internationalt ATS Academy, der uddanner aspiranter og efteruddanner operative flyveledere og luftfartsteknikere fra hele verden. Skolen holder til i nye lokaler centralt i Hyllie med moderne faciliteter. Stemningen på skolen er præget af skolens internationale afsæt og gode sociale rammer for alle de studerende. Du kan læse mere om Entry Point North på deres hjemmeside HER.

Efter bestået basisforløb kommer du på et forløb på ca. 1 måned med simulatortræning i Naviair i Kastrup, hvorefter du skal gå on-the-job training i kontrolcentralen i ca. 6 måneder. Efter endt uddannelse til FPC-operatør har du opnået kompetencerne Briefing og FDA.

fpc_timeline

Hvem kan søge, og hvilke krav skal opfyldes?
For at søge optagelse på uddannelsen, skal du opfylde følgende optagelseskrav:
• Have bestået en gymnasial ungdomsuddannelse (STX, HF, HHX, EUX, IB eller HTX)
• Have et godt helbred
• Have normal hørelse
• Ikke bruge briller/linser med en styrke som overskrider +5/-6
• Ikke være farveblind.

Derudover tester vi, om du har de færdigheder og evner vi søger. Testene foregår elektronisk.

Vilkårene
Arbejdstiden udgør gennemsnitligt 37 timer ugentligt. Du bliver ansat i henhold til fællesoverenskomst mellem Lærernes Centralorganisation (LC) og Centralorganisation af 2010 (CO10), organisationsaftale for visse operative medarbejdere og ledere i Naviair samt gældende lokalaftaler.

Arbejdstiderne
FPC er bemandet 24 timer i døgnet 365 dage om året. Du vil både få morgen, aften og nattevagter - på alle årets dage.