Tårnkontrollen

I Københavns Lufthavn er der, på en travl dag, omkring 850 starter eller landinger, samt ca. 100 fly-bugseringer.

Apronflyvelederne og tårnflyvelederne har sammen til opgave at køre fly til og fra gate, samt at starte og lande flyene. Det er altså dem, der står bag sætningerne "Cleared to land" og "Cleared for take-off".

APRON-flyvelederen
APRON er den engelske betegnelse for et forpladsområde og forpladstjenesten i en lufthavn.  APRON- flyvelederne sidder i kontroltårnet (i den nedre del) og holder øje med alle fly, flybugseringer og køretøjer på lufthavnens forpladsområde.

APRON-flyvelederen giver luftfartøjerne tilladelse til at køre ud af gate, samt instruktioner om, hvilke rulleveje, de skal følge til og fra gate. Derudover varetager Apron bugseringer af fly fra forpladsen, og til og fra hangarområder. De administrerer også al deicing af fly.

Flyvelederne skal bruge en række oplysninger for at kunne varetage deres opgaver. Disse oplysninger får de dels ved at bruge forskellige systemer fx tårnets flykontrolsystem og lufthavnens groundradar. 


APRON-flyvelederne har en særlig uddannelse til at varetage netop denne forpladstjeneste og er også ansat på vilkår tilpasset denne forpladstjeneste. 


Naviair har kun APRON-flyveledere og den særlige forpladstjeneste i Københavns Lufthavn. 


Tårnflyvelederen


Tårnflyvelederen sidder også i kontroltårnet (i den øvre del) og holder øje med alle fly og køretøjer på, og i nærheden af, banerne. De kontrollerer også de fly, der befinder sig i luftrummet i nærheden af lufthavnen.

Du kan læse mere om  flyvekontrol i øvrige luftrum her: ACC.

Flyvelederen skal bruge en række oplysninger for at kunne holde den fornødne afstand indbyrdes mellem flyene, og mellem fly og køretøjer i lufthavnen. Tårnflyvelederne får oplysningerne, dels ved at kigge ud af vinduerne i kontroltårnet, dels ved at bruge en radarskærm.

Derudover varetager Kastrup Tårn funktionen Clearance Delivery. Clearance Delivery giver luftfartøjerne den tilladelse (klarering), de skal have, for at måtte flyve i 'flyvelederens luftrum'. Denne klarering indeholder en bestemt flyvevej, der skal følges samt den højde piloten må flyve i, og en 4-cifret kode, som gør det muligt at identificere det pågældende luftfartøj på radarskærmene.


Tårn- og indflyvningsflyvelederne har en særlig uddannelse til at varetage netop disse kontroltjenester og er også certificeret og ansat som flyveledere i Naviair. 

Naviair har Tårn-, Ind- og Udflyvningskontrol på lufthavnene i Billund, Aalborg, Aarhus, Roskilde, Bornholm og København.