Områdekontrollen

Områdekontrollen er placeret i en Kontrolcentral og kontrollerer trafikken ved hjælp af radarskærme.

Hvor Tårn, Ud- og Indflyvningskontrollen rent geografisk er knyttet til en bestemt lufthavn, hvor de kontrollerer trafikken på jorden og op til en vis højde, så kontrollerer flyvelederne i Områdekontrollen resten af det danske luftrum – hvilket vil sige luftrummet imellem lufthavnene, og henover de områder som flyvelederne i Tårn, Ud- og Indflyvningskontrollen hver især har ansvaret for.

Startende luftfartøjer
Når Udflyvningskontrollen har overdraget et fly til Områdekontrollen, sørger flyvelederen for at bringe luftfartøjet op i den ønskede flyvehøjde og ind på den ønskede flyvevej. Flyvelederen giver piloten den mest direkte rute, og sikrer, at flyet kommer frem til destinationen så hurtigt, sikkert og effektivt som muligt.

Luftfartøjer i transit
Flyvelederne i Områdekontrollen kontrollerer også alle ”Transit” flyvninger, det vil sige flyvninger der gennemflyver dansk luftrum uden hverken at starte eller lande. Dette kunne fx være en flyvning fra Stockholm til London. Flyvelederne sørger for, at der er den fornødne afstand imellem alle fly, der er i transit eller på vej til eller fra en lufthavn i Danmark.

Landende luftfartøjer
Flyvelederne sørger for at bringe fly, der skal lande på en dansk lufthavn, ned i en højde, lige over det område, hvor Indflyvningskontrollen arbejder. De sørger ligeledes for, at der er den fornødne afstand til de øvrige fly i luftrummet.

Når flyet nærmer sig den lufthavn, hvor det skal lande, beder flyvelederen piloten om at skifte frekvens og kontakte Indflyvningskontrollen for den pågældende lufthavn.

I Danmark er Områdekontrollen placeret ved Københavns Lufthavn.