København FIR

København FIR (Flight Information Region) går fra et stykke ude i Vesterhavet til øst for Sjælland og fra den tyske grænse og et godt stykke op imod Norge. 

Indenfor FIR’et er der forskellige typer luftrum, og derfor har Naviair en række forskellige typer flyveledelse afhængigt af, hvilken type luftrum et luftfartøj befinder sig i.


Du kan læse mere om de forskellige typer flyveledelse og luftrum her: Se links til venstre:

  • Områdekontrol - ACC (Area Control Centre) 
  • Ind- og Udflyvningskontrol  - APP (Approach)
  • Tårnkontrol og forpladstjeneste - TWR/ATWR (Tower/Apron Tower) 
  • Flyveinformationstjeneste - COIF  (Copenhagen Information) 


Tilstødende FIR

Sweden FIR/UIR, Norway FIR/UIR, Scottish FIR/UIR, London FIR/UIR, Amsterdam FIR, Bremen FIR, Hannover UIR og Rhein UIR.

ekch-fir-aireon