Droner

Drone-teknologien er i hastig udvikling både hvad angår omfang og anvendelsesmuligheder. Fra en startperiode, hvor droner mest var en hobby for amatører, der kunne fascineres af flyvningen og mulighederne for at filme fra luften, til i dag, hvor der også er en udbredt kommerciel anvendelse. Droner anvendes f.eks. til inspektion og opmåling, til overvågning og redning samt til opgaver i forsvaret, landbruget og sundhedsvæsenet. Med vores kompetencer indenfor lufttrafikstyring spiller Naviair naturligt en afgørende rolle i fremtidens droneindustri. Vi vil derfor udvikle og drive Danmarks UTM-platform (UAS Traffic Management) for at muliggøre væksten af droner.

December 2019 meddelte Transportministeriet, at opgaven med at udvikle og drive Danmarks UTM-platform ligger i naturlig forlængelse af Naviairs nuværende opgaver - eller sagt på en anden måde: Naviair nuværende designering til trafikstyring af det danske luftrum dækker også droneområdet. 

Udvikling og drift af en dansk UTM-platform er en grundlæggende forudsætning for, at den fremtidige anvendelse af droner kan foregå på en sikker måde for luftfarten, så droner for alvor kan skabe værdi for den industrielle udvikling og fremtidige mobilitet for gods og personer i Danmark.

Derfor er det vores mål, at:

• have en velfungerende UTM-platform der kan bygges videre på klar i 2021
• gøre UTM til er et selvstændigt og økonomisk stabilt forretningsområde, både for Naviair og Danmark.

I oktober 2020 satte Naviair den første test-version af UTM-platformen i drift på Fyn, hvor det tværindustrielle U-space Fyn samarbejde nu tester og anvender de funktionaliteter, som i fremtiden vil være tilgængelig i Naviair UTM-platformen i hele Danmark. Der vil være tale om en løbende udvikling af mere og mere avancerede funktionaliteter på UTM-platformen, der sammen med lovgivning på europæisk og dansk niveau og nye operationelle koncepter for sameksistens mellem luftrummets brugere, vil muliggøre at BVLOS-flyvninger (Beyond Visual Line Of Sight) bliver mulige. BVLOS-flyvninger er en afgørende forudsætning for at f.eks. pakkeleverancer via droner kan realiseres i større målestok.

Vil du vide mere om dronearbejdet i Naviair, kan du følge med via Naviair UTM på LinkedIn, Facebook eller Twitter: