Droner


Naviairs designering omfatter også dronetrafik i dansk luftrum. Området får stadig større behov for fokus i takt med den kraftige vækst i antallet af kommercielle droner både nationalt og globalt. Alene i Danmark var der i starten af 2021 over 20.000 registrerede droner, og cirka 30.000 registrerede dronebrugere. Antallet forventes at være flerdoblet inden 2025, da den årlige stigning i henholdsvis antal af droner og dronebrugere begge er cirka 40 procent de seneste mange år. Der er en stigende efterspørgsel fra både sundhedssektoren, erhvervslivet, landbruget og myndighederne efter droneydelser, der kræver stadig mere komplekse operationer. 


Droneregler

Det er droneføreren, der er ansvarlig for, at reglerne for flyvning med droner overholdes. 

Har du spørgsmål til regler om droneflyvning, skal du kontakte Trafikstyrelsen.

>  Du kan læse mere om reglerne for flyvning med droner i Danmark hos Trafikstyrelsen


Droneluftrum
Droneluftrum er en online platform, der visualiserer de faste og midlertidige restriktionsområder i luftrummet, som er nævnt på droneregler.dk og hvor droneflyvning ikke må finde sted.

Foruden en vejledende visualisering af dronereglerne kan du som droneoperatør benytte funktionaliteterne i platformen som del af din planlægning, gennemførsel og efterbehandling af en droneflyvning – eksempelvis ved at danne dig et overblik over den fysiske lokation, hvor din droneflyvning skal finde sted, inden du ankommer til lokationen.

Droneluftrum (app)

Droneluftrum og kan downloades som app på iOS- og Android-enheder via Google Play og APP Store.


Droneluftrum (web)

Du finder platformen på www.droneluftrum.dk

Hvad gør jeg hvis jeg har spørgsmål til reglerne for droneflyvning?

Det er Trafikstyrelsen som administrerer reglerne for droneflyvninger. Du kan rette henvendelse til Trafikstyrelsen på info@tbst.dk.

Hvad gør jeg hvis jeg har spørgsmål til tilladelser til droneflyvning?

Det er Trafikstyrelsen som giver tilladelse til droneflyvninger, der kræver dispensation fra dronereglerne. Såfremt du modtager en tilladelse fra Trafikstyrelsen, som kræver koordination med Naviair, vil information herom fremgå af din tilladelse. Du kan rette henvendelse til Trafikstyrelsen på mailadressen info@tbst.dk.