header-element.png

Baggrund
Efter Statens Ejerskabspolitik fra april 2015 skal Naviair have en vederlagspolitik.

Politikkens indhold
Vederlagspolitikken skal understøtte Naviairs strategi og værdier, og skal sikre klarhed og åbenhed omkring aflønningen af den øverste ledelse.

Vederlagspolitikken fastsætter rammerne for løn- og ansættelsesvilkår for bestyrelse og direktion (den adm. direktør og viceadministrerende direktør.

Naviair følger statens ejerskabspolitik og anbefalinger for god selskabsledelse, under hensyn til Naviairs særlige forhold og ejerforhold som selvstændig offentlig virksomhed under Transport- og Boligministeriet.

Vederlagspolitikken er fastlagt på Naviairs virksomhedsmøde, og er offentlig- gjort på Naviairs hjemmeside.

Vederlagspolitikken skal mindst en gang årligt drøftes med transportministeren.

Naviairs årsrapport oplyser vederlag, som hvert enkelt bestyrelsesmedlem modtager, og oplyser den samlede aflønning og dens fordeling på fast henholdsvis variabel aflønning for hver enkelt direktør i direktionen.

Bestyrelsen
Bestyrelsen honoreres med et fast vederlag. Vederlaget fastsættes af ministeren på virksomhedsmødet. Vederlagets størrelse bestemmes under hensyntagen til hvervets art og arbejdets karakter. Vederlaget udbetales månedsvis bagud.

For deltagelse i udvalg nedsat af bestyrelsen, modtager bestyrelsesmedlemmerne et særskilt honorar fastsat af bestyrelsen. Transportministeren orienteres på det årlige virksomhedsmøde om fastsatte honorarer, og evt. ændringer heraf.

Bestyrelsesmedlemmerne får, efter dokumentation, dækket relevante udgifter i forbindelse med bestyrelsesmøder og udvalgsmøder nedsat af bestyrelsen, herunder rejse- og opholdsudgifter. Kørselsgodtgørelse ved kørsel i egen bil godtgøres efter statens takster.

Direktion
Det samlede vederlag for direktionen består af både fast vederlag, pensionsbidrag og resultatløn. Vederlaget til direktionen godkendes af bestyrelsen.

Pensionsordninger for direktionen er baseret på bidragsordninger.

Vederlaget reguleres efter statens almindelige procentregulering, samt når formanden for bestyrelsen finder anledning til at spørgsmålet om regulering skal tages op.

Direktionens medlemmer modtager ikke honorar for bestyrelsesarbejde i Naviairs datterselskaber og associerede selskaber.

Lønvilkårene for direktionens medlemmer skal være konkurrencedygtige uden at være lønførende i forhold til sammenlignelige private selskaber.

Direktionens øvrige vederlagskomponenter, fx. pc, telefon osv., følger Naviairs generelle retningslinjer på disse områder.

Resultatløn
Direktionens medlemmer kan maximalt oppebære 10 % af det samlede vederlag (excl. pension og resultatløn) i resultatløn. Resultatlønnen er ikke pensionsgivende.

Der foretages årligt en forhandling med bestyrelsens formand og næstformand om indholdet af resultatlønsaftalen samt opgørelsen af det foregående års resultatlønsaftale.

Desuden er direktionens medlemmer omfattet af en kollektiv driftsbonusmodel for alle chefer i Naviair, hvor der kan udloddes maximalt 20.000 kr. årligt pr. chef ved forbedring af Naviairs EBITDA. Der tages årligt stilling til, om modellen skal gælde for det kommende år ved godkendelsen af Naviairs budget.

Bestyrelsen godkender udbetaling til direktionens medlemmer på baggrund af indstilling fra formanden og næstformanden.

Rapportering
Direktionen skal til bestyrelsen årligt udarbejde en rapportering, som kan danne grundlag for den årlige drøftelse med transportministeren.

---oOo---

Har du behov for at komme i kontakt med Naviair så klik her
EAN 5798000893375 CVR 26059763
Naviair er ISO 9001:2015 certificeret

Naviair Allé 1 | DK 2770 Kastrup | Telefon: 3247 8000 | Fax: 3247 8800 | presse@naviair.dk

Hjemmesiden bruger cookies

Cookies er nødvendige for at få hjemmesiden til at fungere, men de giver også info om hvordan du bruger vores hjemmeside, så vi kan forbedre den både for dig og for andre. Cookies på denne hjemmeside bruges primært til trafikmåling og optimering af sidens indhold.
Hvis du klikker videre på siden, accepterer du vores brug af cookies.
Vil du vide mere om vores cookies, og hvordan du sletter dem, klik her.